Archyvas - 2010

Kunigų seminaras apie suaugusiųjų švietimą

2010 Biželio mėn. 24 d.

Vyskupo Mindaugo Sabučio iniciatyva, birželio 15 - 17 dienomis, dalis LELB kunigų susirinko į seminarą Agluonėnuose aptarti suaugusiųjų teologinio švietimo LEL Bažnyčioje galimybes ir gaires, sudaryti tokio švietimo programą, remiantis užsienio šalių patirtimi bei jau turima medžiaga anglų bei vokiečių kalbomis.

Suaugusiųjų švietimas biblinėmis, teologinėmis, Bažnyčios istorijos ir kt. temomis yra aktualus daugeliu aspektų. Visų pirma tai suaugusiųjų parapijiečių poreikių tenkinimas, galimybė gilintis teologijos ir Bažnyčios gyvenimo klausimų srityje, taip pat bendrystė ne tik tarp kunigų ir parapijiečių, bet ir tarpusavyje. O Bažnyčiai – viena iš pagrindinių priemonių ugdyti motyvuotus krikščionis, sąmoningus Bažnyčios parapijiečius, kunigų ir parapijos tarybų pagalbininkus.

Patirtimi ir patarimais seminare dalijosi Liuteronų Bažnyčios Misurio Sinodo kunigai: kun. dr. Charles Evanson ir Pasaulio misijos (LCMS World Mission) koordinatorius Baltijos šalims kun. Mark Krause.

Trijų intensyvaus darbo dienų seminare metu buvo aptartos suaugusiųjų švietimo gairės, numatyta, kokiu būdu turėtų vykti mokymai, parinktos pagrindinės ir aktualiausios temos mokymams. Nutarta, kad mokymus sudarys šios pagrindinės dalys: biblinis mokymas, aktualiausių teologinių temų dėstymas, Bažnyčios istorijos temos (daugiausia - Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios istorija bei aktualijos), taip pat praktinės užduotys (pvz.: „Dvasios dovanos ir jų pritaikymas (plg. Gal 5,16-25)“ arba „Kaip pasiruošti altoriaus Sakramentui?“

Seminaro dalyviai pasidalijo parinktomis temomis, įsipareigojo parengti konkrečią medžiagą suaugusiųjų mokymui ir pasiruošti jos dėstymui.

Tikimės, kad suaugusiųjų teologinis švietimas artimoje ateityje sėkmingai startuos ir padės ugdyti mūsų Bažnyčios narius. „Nukritusi į gerą žemę sėkla – tai tie, kurie klauso žodžio, išsaugo jį taurioje ir geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu“ (Lk 8, 15).

 

 

Kun. Ridas Tamulis