Archyvas - 2010

PLS vadovas pakvietė Benediktą XVI kartu planuoti Reformacijos 500 metų sukakties paminėjimą

2010 Gruodžio mėn. 31 d.

Gruodžio 16 d., ketvirtadienį, popiežius Benediktas XVI priėmė Pasaulio Liuteronų Sąjungos prezidento vyskupo dr. Munibo A. Younano vadovaujamą septynių asmenų delegaciją, kurioje buvo PLS gen. sekretorius kun. Martinas Junge, PLS viceprezidentas Afrikai vyskupas Alexas Malasusa (Tanzanija), PLS viceprezidentas Vidurio ir Rytų Europai vyskupas Tamásas Fabiny (Vengrija), PLS viceprezidentė Šiaurės Europai vyskupė Helga Haugland Byfuglien (Norvegija) ir kt. PLS vadovai Romoje taip pat susitiko su Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininku kardinolu Kurtu Kochu, apsilankė Romos liuteronų parapijoje ir susitiko su Italijos evangelikų liuteronų bažnyčios delegacija.

Susitikęs su Romos ir Italijos liuteronų delegacija, PLS prezidentas vyskupas dr. M. A. Younanas sakė, kad džiaugiasi vizitu Romoje, kuris tapo dar vienu indėliu į ekumeninio dialogo su katalikais sutvirtinimą ir pagerinimą. Vyskupas patikslino, kad susitikimuose Romoje aptarė dvi temas. Viena, tai galimybė kartu švęsti Šventąją Vakarienę. Kita tema – kaip kartu ekumeniškai paminėti 2017 m. artėjančią Reformacijos 500 metų sukaktį.
„Džiaugiuosi galėdamas pasveikinti Pasaulio Liuteronų Sąjungos atstovus su oficialiu vizitu Romoje“, - audiencijoje sakė popiežius. Jis priminė, jog prieš penkerius metus priėmė tuometinius Sąjungos vadovus ir išreiškė troškimą, kad ekumeniniai santykiai tarp katalikų ir liuteronų toliau neštų turtingų vaisių. Su dėkingumu jau galima suskaičiuoti nemažai vaisių, surinktų per pastaruosius kelis dvipusių pokalbių dešimtmečius. Su Dievo pagalba buvo galima kantriai ir palengva pašalinti barjerus ir sukurti regimus vienybės ryšius, ypač per teologinį dialogą ir praktinį bendruomenių bendradarbiavimą.
Praėjusiais metais buvo paminėtas „Bendros deklaracijos dėl Nuteisinimo doktrinos“ pasirašymo dešimtmetis. 2006 m. prie deklaracijos prisijungė ir Pasaulio Metodistų Taryba. Pasak popiežiaus, ši deklaracija yra reikšmingas žingsnis sunkiame kelyje link visiškos vienybės tarp krikščionių ir stimulas tolesnėms ekumeninėms diskusijoms. Artimiausiais metais, kurie liko iki penkių šimtų metų sukakties nuo 1517 metų įvykių, katalikai ir liuteronai yra kviečiami mąstyti, kur atvedė jų kelionė vienybės link, ir prašyti Viešpaties vedimo ir pagalbos ateityje.

Popiežius pasidžiaugė, kad šia proga Tarptautinė liuteronų ir katalikų vienybės komisija rengiasi paskelbti bendrą dokumentą, kuriame įvardins tai, ką liuteronai ir katalikai gali tvirtinti kartu šiandieninių santykių kontekste, po beveik penkių šimtmečių išsiskyrimo. Šiuo metu Komisija studijuoja esminę ekumeninio dialogo temą „Krikštas ir auganti Bažnyčios bendrystė“.
„Viliuosi, kad ši ekumeninė veikla suteiks naujų progų katalikams ir liuteronams artėti vieniems prie kitų savo gyvenime, Evangelijos liudijime ir pastangose nešti Kristaus šviesą visuose visuomenės lygmenyse,“ – baigdamas kalbą sakė popiežius Benediktas XVI, linkėdamas savo svečiams džiaugsmingo pasiruošimo Kalėdoms ir, krikščionių vienybės ieškojime, bendro pasitikėjimo Viešpačiu, kuris pranoksta visus žmogiškus lūkesčius.

Pasaulio Liuteronų Sąjunga šiandien vienija 145 bažnyčias su daugiau nei septyniasdešimt milijonų tikinčiųjų 79 valstybėse.

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2010 Nr.3

PLS prezidentas vyskupas dr. M.A.Younan ir gen. sekretorius kun. Martin Junge popiežiui Benediktui XVI įteikia Paskutinę vakarienę vaizduojantį raižinį iš Betliejaus. Nuotrauka iš „L'Osservatore Romano“