Archyvas - 2011

Bažnyčią aplankė JAV kongreso narys

2011 Spalio mėn. 11 d.

2011 m. rugsėjo 27 d. LELB vyskupas Mindaugas Sabutis priėmė JAV kongreso narį Joną Šimkų (John Shimkus), kurį į Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčią ir Vyskupo raštinę atlydėjo JAV ambasadorė Lietuvoje Anne E. Derse bei JAV ambasados Lietuvoje Ekonomikos ir politikos skyriaus vadovas John Finkbeiner.

Susitikimo metu svečias susipažino su Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios naujausių laikų istorija ir dabartine veikla, bažnyčios pasiekimais ir kylančiomis problemomis.

John Shimkus (g. 1958 Collinsville) save laiko ketvirtos kartos Amerikos lietuviu. Į Ilinojaus valstijoje netoli Saint Louiso esantį Collinsville miestelį pirmieji atsikėlė jo proseneliai Kasparas Šimkus, imigravęs 1896 m., ir Ieva Naujokaitė, imigravusi 1898 m. Nors pats John Shimkus lietuviškai nekalba, aktyviai dalyvauja Amerikos lietuvių bendruomenės veikloje. Kongreso nariu John Shimkus išrenkamas nuo 1997 m., priklauso respublikonų partijai.

J. Shimkus ir jo šeima yra aktyvūs liuteronų bažnyčios nariai, dalyvaujantys daugelyje bažnyčios veiklos sričių. Priklauso seseriškai Misūrio Sinodo Liuteronų Bažnyčiai. J. Shimkaus proseneliai yra kilę iš Tauragės parapijos.

„Lietuvos evangelikų kelias“ 2011 Nr.8-9

Vyskupas Mindaugas Sabutis, JAV ambasadorė Lietuvoje Anne E. Derse ir JAV kongreso narys John Shimkus. Nuotr. Militos Poškienės