Archyvas - 2011

Bažnyčių konsultacijos teologijos studijų klausimais

2011 Liepos mėn. 07 d.

Kur studijuoti teologiją? Šis klausimas tampa vis aktualesnis Lietuvos jaunimui, norinčiam giliau pažinti Šventąjį Raštą ir Liuteronų Bažnyčios mokymą bei pageidaujančiam savo ateitį susieti su Bažnyčios tarnyste.

2011 m. birželio 27-28 d. Latvijoje, Saldus mieste, įvyko Liuteronų Bažnyčių vadovų bei teologų konsultacijos, kuriose buvo svarstomos teologinių studijų programos, akreditacija ir bendradarbiavimo galimybės tarp Lietuvos, Latvijos, Švedijos ir JAV teologinių institutų bei seminarijų.

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčiai konsultacijose atstovavo vyskupas Mindaugas Sabutis, JAV lietuvių Ziono parapijos kun. dr. Valdas Aušra, Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo atstovas Lietuvoje kun. dr. Charles Evanson ir šio straipsnio autorius. Jos atstovai paminėjo, kad teologijos studijų klausimas tampa vis aktualesnis Bažnyčiai. Klaipėdos universiteto Teologijos katedra per paskutinius kelerius metus nesurinko reikiamo studentų kiekio, todėl universitetas kelia jos uždarymo klausimą. Latvijos delegacija, kurią sudarė Latvijos ir Rygos arkivyskupas Jānis Vanags, Vidzemės vyskupas Guntars Dimants, Liuterio Akademijos (Lutera Akadēmija) rektoriaus pareigas einantis kun. dr. Guntis Kalme ir kun. Indulis Paičs, pastebėjo, kad Latvijos evangelikų liuteronų bažnyčiai šiuo metu aktualiausias klausimas yra Akademijos teologinių studijų akreditacija. Teologijos Instituto Geteborge (Församlingsfakulteten i Göteborg) rektorius Johannes Hellberg pristatė jų aukštosios teologijos mokyklos veiklą bei planus ir priminė, kad institutas mielai sutiktų priimti teologijos studijoms studentus iš Baltijos valstybių. Susitikime taip pat dalyvavo Švedijos ir Suomijos Misijos Provincijos vyskupas Roland Gustafsson, Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo Misijos Valdybos teologijos studijų vadovas kun. dr. Timothy Quill, Europos ir Azijos misijų direktorius Brent D. Smith, kun. Mark Krause bei St. Louis Konkordijos Teologinės seminarijos istorijos profesorius Robert Rosin, kuris supažindino su Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo teologijos studijų programomis bei jų kokybės įvertinimo kriterijais.

Susitikimo dalyviai ne tik dalijosi teologinių studijų organizavimo patirtimi, bet taip pat svarstė bendradarbiavimo galimybes. Lietuvos atstovai pastebėjo, kad užsidarius Klaipėdos Universiteto teologijos katedrai, norintieji studijuoti teologiją galėtų rinktis studijas seminarijose ir teologiniuose institutuose, kurių studijų programos atitinka Bažnyčios tikėjimo išpažinimą.

Bažnyčių vadovai ir teologai pripažino, kad nepaisant tikėjimo bendrystės kliūtis teologijos studijoms užsienyje iki šiol buvo kalbiniai skirtumai. Kita vertus, visi sutiko, jog šiandien Baltijos šalių jaunimas jau gana laisvai kalba anglų kalba, todėl, siekiant atverti duris platesnei studentų auditorijai, Geteborgo teologijos institutas ketina pasiūlyti teologijos studijas šia kalba. Panašiais ketinimais dalijosi ir Latvijos Bažnyčios atstovai. Jie taip pat pažymėjo, kad lietuvių ir latvių kalbų skirtumai nėra tokie dideli, todėl Liuterio Akademija mielai priimtų studentus iš Lietuvos, kurie pageidautų studijuoti teologiją latvių kalba. Beje, ši patirtis Lietuvos Bažnyčiai nėra svetima. Latvijos Bažnyčios teologijos kursai Rygoje buvo viena palankiausių galimybių įgyti teologinį išsilavinimą Lietuvos studentams sovietmečiu. Didžioji dalis absolventų buvo ordinuoti į kunigus.

Susitikimo dalyviai akcentavo tarpusavio konsultacijų bei teologinių institucijų bendradarbiavimo svarbą. Vyskupai ir teologai nutarė toliau aktyviai dalytis studijų patirtimi bei ieškoti būdų bažnyčioms kuo artimiau bendrauti rengiant būsimuosius dvasininkus.

 

Doc. dr. Darius Petkūnas