Archyvas - 2011

Kokia bus liuteroniška gimnazija Vilniuje?

2011 Spalio mėn. 22 d.

Vilniaus evangelikų liuteronų parapija jau ketvirtus metus vasarai baigiantis surengė parapijiečių iškylą gamtoje. Šiemet nutarta rinktis rugsėjo 10 d., Pūčkoriuose, kuriuos galima pasiekti ir visuomeniniu transportu. Rytiniame miesto pakraštyje Pavilnių regioniniame parke įsikūrę Pūčkoriai – mėgstama vilniečių poilsio vieta. Vaizdingame draustinio gamtovaizdyje driekiasi pažintinis-istorinis takas, stūkso piliakalnis, jo papėdėje – akmens amžiaus stovykla. Dešiniajame Vilnelės krante yra viena įspūdingiausių ir aukščiausių atodangų Lietuvoje, šio geologinio gamtos paminklo aukštis – 65 metrai, plotis – 260 metrų. Prie atodangos išlikę XVI a. patrankų liejyklos liekanų, vandens malūnas, XVIII a. palivarko pastatai. Atvykusieji anksčiau turėjo laiko pasivaikščioti po apylinkes.

Vidurdienį laukymėje Vilnelės pakrantėje bendravimas prie suneštinių vaišių prasidėjo nuo giesmės ir artimesnio susipažinimo – bažnyčioje po pamaldų daugelis persimeta tik vienu kitu žodžiu, tad net ir „senieji“ parapijiečiai dažnai yra pažįstami tik „iš matymo“ – nežino ne tik vieni kitų profesijų, giminės šaknų, bet ir vardų. Todėl aktyviau įsijungti į parapijos gyvenimą, imtis atsakomybės ne vienam būna nedrąsu.

Parapijos tarybos pirmininkė dr. Nerija Putinaitė pristatė artimiausią planuojamą veiklą. Pasidžiaugta, kad įrengta parapijos salė, laukiama daugiau parapijiečių iniciatyvų, pasiūlymų. Tenka apgailestauti, kad jau antri metai yra nutrūkusi sekmadieninės mokyklėlės veikla – trūksta mokytojauti apsiimti norinčių parapijiečių. Naujoji parapijos tarybos narė Eliza Sivec paragino daugiau dėmesio skirti moksleiviško amžiaus parapijos jaunimui. Planuojama trečiadieniais rengti jaunimo pamaldas, filmų peržiūras ir kt. Labai laukiami iš kitų miestų į Vilnių studijuoti atvykę pirmakursiai. O ir vyresnis jaunimas. Parapijos leidžiamo žurnalo „Liuteronų balsas“ redaktorius Povilas Pukys paragino teikti medžiagą spaudai, pasidžiaugė, kad netrukus, gal jau per Reformacijos šventę, pasirodys du atsikūrusios parapijos gyvenimo dešimtmečius apžvelgiantis metraštis.

Daugiausiai susidomėjimo sulaukė vyskupo Mindaugo Sabučio pristatytas planas Vilniuje įsteigti liuteronišką mokyklą. Religinėms bendrijoms priklausančioms mokykloms Lietuvoje ir toliau bus leidžiama formuoti visas dvylika klasių. Iškylos dalyviai galėjo apžiūrėti parapijiečių architektų Agnės ir Arnoldo Gabrėnų parengtą gimnazijos projekto viziją. Liuteronų gimnazijai yra skirti du vienas šalia kito esantys sklypai ties Dociškių ir Sviliškių gatvių sankryža Pašilaičių mikrorajono pakraštyje. Planuojama, kad čia iškils du funkciškai skirtingų paskirčių, tačiau vieningos architektūros būsimosios gimnazijos pastatų korpusai, greta bus įrengtas sporto aikštynas, automobilių stovėjimo aikštelės ir kt. Pasak projekto iniciatoriaus LELB vyskupo Mindaugo Sabučio, šitaip Vilniuje būtų simboliškai pratęstos XVI a. Abraomo Kulviečio švietėjiškos pastangos. Mokykla turėtų būti atidaryta iki 2020 m., o palankiau susiklosčius aplinkybėms – 2017 m., švenčiant Reformacijos 500 metų jubiliejų. Didžiausios paramos tikimasi sulaukti iš Europos Sąjungos fondų ir užsienio partnerių. Ne mažiau svarbus ir būsimosios veiklos išlaikymas. Šiuo metu vykdoma projekto įgyvendinimo finansavimo paieška. Žinoma, daugybė klausimų tebėra atviri: tai ir gimnazijos profilis, ir moksleivių kontingentas, ir mokyklos pedagogų bei kitų darbuotojų atrankos kriterijai, galiausiai, ir pačios mokyklos atskaitomybė. Kelti šiuos klausimus turbūt jau nėra per anksti.

Antrasis parapijos kunigas Ričardas Dokšas, nuo 2009 m. spalio tarnaujantis ir Polocko ev. liuteronų parapijos klebonu, papasakojo apie Baltarusijos liuteronų gyvenimą, pasidalijo įspūdžiais. Vilniaus parapijiečiams kunigas padėkojo už Polocko parapijai skirtas aukas.

Parapijos iškyla, žinoma, nėra oficialus susirinkimas, tačiau tai dar viena galimybė išgirsti vieniems kitus, drauge kurti bendro veikimo viziją, neatitrūkti nuo artimo poreikių.

 

Kęstutis Pulokas

Nuotraukos autoriaus

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2011 Nr.8-9