Archyvas - 2011

Pašventintas centrinis Mišučių kapinių kryžius

2011 Rugpjūčio mėn. 07 d.

Šalia Minijos kranto esančios Mišučių kapinės buvo vienintelės Kretingos parapijoje, kurios iki šiol neturėjo centrinio kryžiaus. Padėtis pasikeitė, kai praėjusiais metais vietovę aplankė Köln‘e, Vokietijoje, gyvenantis Staigių giminės palikuonis Armin Staigis. Arminas neberado kažkada šioje vietovėje klestėjusio liuteroniško Mišučių kaimo, kurio gyventojai buvo dar carų laikais iš Klaipėdos krašto atsikėlę lietuvininkai, tačiau svečias apsidžiaugė radęs išlikusias ir rūpestingai prižiūrimas kaimo kapines bei savo senelio Jurgio Staigio kapą. Ta proga jis nusprendė prisidėti prie kapinių papuošimo ir, patartas kunigo bei parapijos pirmininko, mielai sutiko paaukoti lėšų centrinio kapinių kryžiaus pastatymui.

Ąžuolinį penkių metrų aukščio kryžių pagamino Kulupėnuose gyvenantis liaudies meistras Antanas Lubys. Kryžius svėrė pusę tonos, todėl į kapines jį teko nešti net dešimčiai vyrų, kuriuos sukvietė ir kuriems vadovavo Žalgirio seniūnijos seniūnas Povilas Šlyžius. Visą organizacinį darbą atliko parapijos pirmininkas Jonas Kleinas.

Parapijiečiai džiaugėsi puikiu ir kokybiškai pagamintu kryžiumi. Jis paženklino centrinę Dievo Dirvos vietą, kurioje kiekvienais metais parapija susirenka maldai kapinių šventės metu. Tai tikras liuteroniškas kryžius, nes ant jo yra Kristaus kūnas. Parapijoje sovietiniame laikotarpyje nežinia iš kur buvo paplitusi nuomonė, kad liuteroniškas kryžius privalo būti be Kristaus kūno. „Kiek gi galima Kristų kryžiuoti?“ – paklausdavo kai kurie. Kunigai net iš sakyklos ne vieną kartą yra aiškinę, kad Kristus buvo nukryžiuotas kartą ir visiems laikams, ir Bažnyčia Išganytojo nekryžiuoja, tačiau dvasininkai nuolatos primindavo, kad ne medinė kryžiaus konstrukcija, bet Kristus savo kūnu ant kryžiaus užtarnavo išganymą. Be Kristaus kūno kryžius tebūtų tik paprasta medžio konstrukcija, Romos imperijos laikais skirta mirtimi bausti nusikaltėlius. Vien tik Kristus šį pasmerkimo simbolį padarė išganymo simboliu, todėl liuteronų Bažnyčioje kryžius visuomet yra su Kristaus kūnu, kurį tikintieji senoviškai vadina „Dievo mūka.“

Kryžius Dievo garbei buvo iškilmingai pašventintas kapinių šventės metu 2011 m. liepos 31 d. Apeigų metu perskaitytas Dievo žodis iš apaštalo Pauliaus laiško Korintiečiams: „Mes skelbiame Kristų nukryžiuotąjį ..., kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis.“ (1 Kor.1). Kryžius buvo pašventintas malda, kurioje Bažnyčia meldėsi, kad Dievas šventintų šį išganymo simbolį ir maloniai išklausytų maldas bei prašymus tų, kurie prie jo melsis.

 

Kun. Darius Petkūnas