Archyvas - 2011

Pašventintos atnaujintos Prūselių ev. liuteronų kapinaitės

2011 Gruodžio mėn. 19 d.

Spalio 27 d. Šakių seniūnijos Prūselių kaimo teritorijoje buvo iškilmingai pašventintos atnaujintos evangelikų liuteronų kapinaitės. Seniai buvo žinoma, kad prie pagrindinio kelio, nuo Prūselių Šakių link, medžių paunksmėje ilsisi mirusieji. Ne retam šio krašto gyventojui jau seniai kirbėjo mintis, kad derėtų apleistas kapinaites sutvarkyti. Tai liuteronų kapai, kuriuose Amžinybėn atgulė ne viena dešimtis žmonių. Per karą, kai šiose vietose ėjo fronto linija, čia buvo laidojami visi. Šiose kapinėse yra palaidoti Ernos Knapkytės, emigravusios į Vokietiją, tėvukai. Senų vietos gyventojų liudijimu, paskutinis žmogus šioje vietoje buvo palaidotas 1946 metais.

Po ilgų apmąstymo metų, mintys ir žodžiai virto realybe. Seniūnaičio S. Aušiūros iniciatyva buvo pradėti senųjų kapinių tvarkymo darbai. Apie tvarkymo planus seniūnaitis pasitarė su Šakių seniūnu A. Jaku, kuris maloniai palaikė jo idėją. Gražiam darbui atlikti buvo paskirti du darbininkai iš Darbo biržos. Dabar liuteronų kapinaitės nugrėbtos, aptvertos tvora, pagaminta iš Šakių miškų urėdijos dovanotos medienos. Viduryje iškilo seniūnaičio rankomis pagamintas medinis kryžius.

Atnaujintų kapinaičių teritoriją ir naująjį kryžių pašventino kunigas Virginijus Kelertas. Jis nuoširdžiai dėkojo žmonėms už šį darbą ir džiaugėsi būdamas šio kilnaus įvykio liudytoju.

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2011 Nr.12