Archyvas - 2011

Priekulės parapija įsiteisino savo konfesines kapines

Elniškės kapinių šventė 2004 m.

2011 Kovo mėn. 05 d.

Priekulės Elniškės kapinės yra senos ir palyginti nedidelės, tačiau parapijai jos yra reikšmingos ir svarbios, nes Elniškės miškelyje yra palaidoti žymūs parapijos kunigai dr. Vilius Gaigalaitis, Endrikis Endriulaitis, Jonas Armonaitis. Kiekvienais metais į kapinių šventę čia susirenka daug žmonių. Prieš 10 metų parapija nusprendė pasinaudoti LR įstatymų numatytomis galimybėmis ir įsiteisinti kapines kaip jos nuosavybę. Juridinis įregistravimo procesas užtruko beveik 10 metų.

Pirmą kartą parapija kreipėsi į Klaipėdos rajono savivaldybę dėl kapinių praplėtimo 2002 m.. 2003 m. pabaigoje paruoštame kapinių praplėtimo plane pastebėta, kad kapinių praplėtimas buvo parengtas priešinga kryptimi. Vėl teko derinti kapinių praplėtimo klausimą. 2005 m. kovo 31 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtintas kapinių žemės sklypo detalusis planas. Parapija nustebo, kad jai nebuvo leista vykdyti kapinių praplėtimo darbų, nes kapinės nebuvo įregistruotos juridinių asmenų registrų centre.

 

Vėl teko kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybę dėl kapinių įregistravimo registrų centre, prašant, kad savivaldybės taryba suteiktų joms konfesinių kapinių statusą bei suteiktų parapijai kapinių administravimo teises. Savivaldybė iki tol nebuvo susidūrusi su šiuo klausimu, todėl procesas užtruko ilgai. Teko ne vieną kartą lankytis rajono žemėtvarkos skyriuje. Dagelį kartų teko pasitelkus Lietuvos Respublikos kapinių įstatymą įrodinėti vietos valdininkams, kad kapinių įstatymas parapijai suteikia administruoti jos konfesines kapines. Vėliau daug kartų buvo bendrauta su Turto valdymo ir Kultūros paveldo skyrių specialistais. Parapijai teko pačiai užsimokėti už kapinių žemės sklypo įvertinimą.

 

Pagaliau, kai kapinių įteisinimo dokumentai jau buvo paruošti, paaiškėjo, kad savivaldybė neturi lėšų įregistravimui. Buvo užsiminta apie galimybę susimokėti pačiai parapijai. Vis dėlto tarpusavio bendradarbiavimo ir geranoriškumo dėka 2010 m. pabaigoje Savivaldybė rado lėšų kapinių įregistravimui.

 

Prieš priimant sprendimą netikėtai pasigirdo rajono savivaldybės narių nuomonių, kad kapines reikėtų perduoti ne Priekulės liuteronų parapijos (nors kapinės yra konfesinės), o Priekulės seniūnijos žinion.

 

Parapijai vis dėlto pavyko paaiškinti tokio siūlymo nelogiškumą ir įsiteisinti savo kapines. 2011 m. sausio 27 d. savivaldybės tarybos sprendimu Priekulės evangelikų liuteronų parapijos konfesinės kapinės buvo perduotos administruoti parapijai.

 

Priekulės tikintieji džiaugiasi, kad rajono savivaldybė geranoriškai atsižvelgė į parapijos prašymą ir patenkino jų prašymą įregistruoti parapijos liuteroniškas konfesines kapines.

 

 

Parapijos pirmininkė

Juta Galkienė