Archyvas - 2011

Senąją Sudargo bažnyčią nusiaubė gaisras

2011 Gegužės mėn. 27 d.

Šių metų gegužės 10-osios naktį ugnis sunaikino senąją Sudargo evangelikų liuteronų bažnyčią, kurioje ilgus metus sudargiečiai ir ne tik jie meldėsi, tuokėsi, krikštijo vaikus, buvo konfirmuojami, į amžinybę lydėjo užmigusiuosius Viešpatyje artimuosius. Sovietinės okupacijos metais tai buvo vienintelė neuždaryta liuteronų bažnyčia Užnemunėje.

Tais sunkiais metais joje tarnavo kunigas Arvydas Briedis ir Sibiro tremtinys kun. Jurgis Gavėnis. 1976 m. Sudargo maldos namuose buvo ordinuotas kunigas Liudvikas Fetingis ir nuo 1980 m. tarnavo šioje parapijoje daugelį metų. 1997 m. kunigo Virginijaus Kelerto iniciatyva iš Vokietijos buvo parvežta, surinkta ir pašventinta naujoji Sudargo bažnyčia. Senieji pastatai buvo nebenaudojami, tačiau prižiūrimi, tvarkoma aplinka. Gaisro metu visiškai sudegė medinis ūkinis pastatas, stipriai nuniokoti maldos namai. Nors po gaisro dar liko apdegusios bažnyčios sienos, tačiau jas reikės išardyti iki pat pamatų, sutvarkyti gaisravietę. Įtariama, kad gaisro priežastis – padegimas. Iš griuvėsių ir pelenų krūvos kunigui Virginijui Kelertui pavyko išgelbėti, nors ir nukentėjusį nuo ugnies, tačiau išlikusį istorinį senąjį altoriaus kryžių bei medines žvakides, daugiau kaip prieš 100 metų padarytas vietinio sudargiečio meistro. Nukeltas senasis bažnyčios varpas.

Negausi ir amžiumi nebe jauna Sudargo parapija susidūrė su sunkia ir brangia užduotimi sutvarkyti gaisravietę. Dar nespėję susirinkti į pirmąją planuotą talką, parapijiečiai sulaukė Januškevičių šeimos ir jų vadovaujamos Grinaičių žemės ūkio bendrovės pagalbos, kurie didžiulį gaisro nuniokotą parapijos statinių plotą sutvarkė per vieną dieną, parapija su savo pajėgumu ir galimybėmis būtų tai dariusi kelis mėnesius.

Parapija dėkoja Sudargo seniūnei Ritai Grigaitienei, Januškevičių šeimai ir jų vadovaujamai bendrovei už nuoširdžią krikščionišką ekumenišką pagalbą ištikus nelaimei. Telaimina Dievas geros valios žmones.

Daiva Kalinauskaitė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2011 Nr.5