Aktualu

Batakių bažnyčia pasipuošė nauju stogu

2014 Lapkričio mėn. 30 d.

Prieš 130 metų buvo padėtas kertinis Batakių evangelikų liuteronų bažnyčios akmuo. 1884-ieji laikomi parapijos įkūrimo metais, kai nuo vokiškai kalbančios Skaudvilės parapijos atsiskyrė lietuviškai kalbantys batakiškiai. Batakių bažnyčios kertinis akmuo padėtas ir pašventintas 1884 m. liepos 13 d. Bažnyčia buvo pastatyta greitai ir jau 1885 m. spalio 27 d. pašventinta. Netrukus šalia iškilo kiti parapijos pastatai, o po Pirmojo pasaulinio karo pastatyta mūrinė klebonija buvo įrengta apie 1928 m. Nuo 1944 m. Batakiuose gyveno kunigas Mikas Preikšaitis (1897-1972).

Verta paminėti, jog Batakių bažnyčia sovietiniais metais nebuvo uždaryta ir nacionalizuota, parapija visada buvo veikianti, vyko pamaldos, šventės, teikti visi patarnavimai. Buvo nacionalizuota tik Batakių parapijos klebonija, kuri po 1990 metų grąžinta parapijai.

Bažnyčios stogas paskutinį kartą buvo tvarkytas prieš kelias dešimtis metų, vėliau naujai nudažyta tiek bažnyčios išorė, tiek bažnyčios vidus.

Tačiau pastaraisiais metais Batakių bažnyčios stogas prakiuro, jame atsirado skylių, pro kurias į vidų pradėjo skverbtis vanduo. Todėl pirmiausia Batakių evangelikų liuteronų parapija ėmėsi bažnyčios stogo remonto darbų. Šių metų rugpjūčio mėnesį atlikti paruošiamieji darbai, o rugsėjo mėnesį vyko intensyvūs remonto darbai – buvo keičiamas visas bažnyčios stogas.

Stogas pakeistas išties greitai, todėl jau rugsėjo antroje pusėje Batakių parapijiečiai galėjo džiaugtis atnaujinta bažnyčia. Darbus finansiškai parėmė užsienyje gyvenantys tikėjimo namiškiai, didžiąją dalį lėšų skyrė Tauragės savivaldybė, prisidėjo ir parapijiečiai – tiek asmeninėmis lėšomis, tiek savo darbu remontuojant stogą ir tvarkant aplinką po remonto. Kol vyko bažnyčios remonto darbai, pamaldos laikytos klebonijoje, kurioje meldžiamasi ir itin šaltu žiemos metu.

Batakių parapijos planuose iki kitų metų pavasario pabaigos – pakeisti bažnyčios langus, perdažyti bažnyčią iš išorės bei sutvirtinti bažnyčios pamatus, kad bažnyčia būtų iš tiesų sutvarkyta ir atnaujinta. Džiugu, jog tai ne vieno ar kelių žmonių, bet visų parapijiečių tikslas – sutvarkyti bažnyčią, kuri visada atidaryta, veikianti, kurioje meldžiamasi, giedama. Todėl iš tiesų reikalinga visų pagalba, kad bažnyčia toliau stovėtų tvirta bei išliktų ateities kartoms.

Kun. Karolis Skausmenis

Nuotraukos autoriaus

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2014 Nr.10-11