Aktualu

Latvijos Liuteronų Bažnyčia atmetė moterų ordinaciją

2016 Biželio mėn. 12 d.

Latvijos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios sinodas 2016 m. birželio 3 d. pakeitė Bažnyčios statutą, oficialiai įvardindamas, kad tik vyriškos lyties kandidatai gali būti ordinuojami į kunigus. Bažnyčios įstatymo pataisoms reikėjo 75 proc. visų sinodo dalyvių pritarimo. Už šį sprendimą balsavo 77 proc. sinodalų: 201 - už, 59 - prieš, 22 - susilaikė.

Iki šiol galiojusiame Bažnyčios statute buvo deklaruojama, kad pagal Latvijos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios nuostatus “kiekvienas Dievo pašauktas ir teologinį išsilavinimą įgijęs kandidatas gali siekti ordinacijos”. Sinodalų sprendimu naujasis šventąją tarnystę liečiantis statuto paragrafas skelbia, kad ordinacijos gali siekti tik “Dievo pašauktas ir teologinį išsilavinimą įgijęs vyriškos lyties kandidatas”.

Bažnyčios statuto pokyčiai iš esmės nekeičia Latvijos Bažnyčios požiūrio į šventąją tarnystę, nes moterų ordinaciją Latvijos Bažnyčia sustabdė dar 1993 m., kuomet jos arkivyskupu buvo išrinktas Jānis Vanags. Statuto pataisomis Bažnyčia išsklaidė labiau liberalių krikščionių viltis, kad moterų ordinacija buvo sustabdyta tik laikinai, jog keičiantis Latvijos krikščionybės kultūriniam ir socialiniam kontekstui Bažnyčia ilgainiui keis savo nuostatą šventosios tarnystės atžvilgiu.

Nepasitenkinimą sinodo sprendimu išreiškė Išeivijos Latvijos Liuteronų Bažnyčia, kuri moteris ordinuoja daugiau nei keturis dešimtmečius. Pastarosios kunigė Jāna Jēruma-Grīnberga dar 2009 m. buvo konsekruota vyskupės tarnystei Liuteronų Bažnyčiai Jungtinėje Karalystėje. 2014 m. Latvijos Išeivijos Bažnyčios sinodo sprendimu į pensiją išėjusio arkivyskupo Elmāro Ernsto Rozīčio vietą taip pat užėmė moteris. Bažnyčios arkivyskupe tapo išrinkta ir 2015 m. konsekruota JAV latvių kilmės liuteronų kunigė Lauma Lagzdins Zušēvica.

Santykiai tarp abiejų Latvijos Bažnyčių paūmėjo 2014 m., kuomet tuometinis Latvijos išeivių arkivyskupas E. Rozītis į kuniges Anglikonų bažnyčios patalpose susibūrusiai “Rygos evangeliškai parapijai” (“Rīgas evaņģēliskā draudze”) ordinavo Ievą Puriņą. Praėjus dviems dienoms po šiuometinio sinodo, Vokietijoje gimęs ir ordinuotas liberalių pažiūrų kun. Mārtiņš Urdzė pareiškė, kad jo administruojama Liepojos Kryžiaus parapija (Liepājas Krusta ev. lut. draudze) dėl “moterims nepalankaus” sprendimo pasitraukia iš Latvijos Liuteronų Bažnyčios sudėties ir prisijungia prie Latvijos Išeivijos Bažnyčios. Šiais veiksmais latvių Išeivijos Bažnyčia viešai demonstruoja pradedanti misijinę veiklą Latvijos Respublikos teritorijoje.

 

Kun. dr. Darius Petkūnas