Aktualu

Nauja kunigo dr. Dariaus Petkūno knyga apie Mažosios Lietuvos Liuteronų Bažnyčios agendas

2013 Vasario mėn. 26 d.

Vasario 16-osios rytą LELB Suaugusiųjų teologinio švietimo seminaro dalyviai aktyviai rinkosi į Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčią. Viena vertus, tai įprastas seminaras, daugelis veidų matyti, viskas lyg ir tradiciškai. Vis dėlto šis seminaras kiek kitoks. Antrojoje dalyje, po pietų, turėjome ypatingą praktinę dalį – mums ir plačiajai visuomenei buvo pristatyta nauja mūsų kunigo dr. Dariaus Petkūno knyga „Rytų Prūsijos liuteronų liturginė tradicija ir lietuviškoji jos raiška Reformacijos ir Donelaičio laikų agendose“. Iš pradžių kiek bauginamai skambantis ilgas pavadinimas greitai tampa aiškus, tereikia prisiminti – Rytų Prūsija ir agendos raida. Bent taip aš sau tą susidėliojau.

Taigi, Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčia, Pylimo g. 2, 2013 m. vasario 16 d., 14 val., kunigas Reincholdas Moras tampa knygos pristatymo moderatoriumi, trumpai mus supažindina, kas čia įvyks, pakviečiama pasisakyti priekuliškė rašytoja Edita Barauskienė, kuri supažindina mus su knygos struktūra, skyriais, kas, kur ir apie ką parašyta. Paskaito iš knygos ta senovine, kartais jau mums sunkiai suprantama lietuvininkų kalba. Pasijutome lyg ir patys būtume pasiskaitę nemenką dalį knygos. Pakviečiamas apie savo knygą pakalbėti ir pats autorius – kunigas Darius. Seminaro dalyviai jau puikiai žino, kad kunigas Darius gali valandų valandas pasakoti apie tai, ką jis rašė, kartu išsiplėsdamas ir papasakodamas knygos „preliudiją“ bei „postliudiją“, apie tą istorinį laikotarpį, lietuvninkų liuteronų papročius, tradicijas, gyvenimo realybę, džiaugsmus ir grimasas. Laikas bėga nepastebimai, o klausytis vis norisi. Knygos pristatyme pasisako ne tik mūsų bažnyčios žmonės, bet ir tie, kurie prisidėjo, kad knyga išvystų pasaulį. Žodį taria Klaipėdos universiteto leidyklos direktorė Lolita Zemlienė, su nuostaba minėdama kunigo Dariaus darbštumą, kruopštumą bei glaudų bendradarbiavimą redaguojant knygą, ją paruošiant spaudai. Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltistikos centro vedėja dr. Lina Petrošienė pastebėjo kunigo Dariaus darbštumą – per metus po knygą. Pats kunigas Darius sakė paprastai savo knygoms tokių pristatymų nerengiąs. Tačiau mums visiems knygos pristatymas buvo išties turiningas ir įdomus. Norėtųsi, kad tokių pristatymų sulauktų kiekviena knyga. Kad ir nedidelei auditorijai – tiems, kuriems įdomu. Knygos autorių nuoširdžiais žodžiais sveikino Priekulės ir Kretingos parapijiečiai. Gera valanda prabėgo nejučia. Visi nenoromis skirstėmės – kas kavos, kas jau kelionei namų link. Prabėgo dar viena prasminga, pilna džiugesio diena.

Gintaras Šiaudinis

Nuotr. Martos Karaliutės

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2013 Nr. 1-2