Aktualu

Talka Raseinių liuteronų kapinėse

2016 Biželio mėn. 22 d.

Raseinių evangelikų liuteronų parapiją šį pavasarį vėl maloniai nustebino aktyviai visuomeninėje veikloje dalyvaujantys raseiniškiai, susibūrę į judėjimą „Rasai“. Dalis šio judėjimo narių, nors ir nėra liuteronai, jau trečią kartą dalyvavo jų pačių organizuojamoje talkoje, tvarkant senas parapijos kapinaites, esančias miesto pakraštyje, Liuteronų gatvėje.

Pavasario talkos metu, balandžio 25 d., buvo iškirsti ir išrauti jau senokai kapinėse sužėlę krūmokšniai, surinktos šakos, nuvalyti apsamanoję antkapiai, netgi supurenta kai kurių neprižiūrimų kapų žemė. Kapines šįkart tvarkė gausus būrys ne tik šio judėjimo narių, tarp kurių buvo LR Seimo narys Remigijus Ačas ir Raseinių rajono savivaldybės Tarybos narys Česlovas Kenstavičius, ir keletas evangelikų liuteronų kartu su parapijos tarybos pirmininke Rūta Butkiene, bet ir jaunimas, ir senjorai su vaikaičiais.

Kadangi senosios liuteronų kapinės jau neveikiančios, o jose anksčiau palaidotų žmonių artimųjų, turinčių galimybę atvykti ir prižiūrėti saviškių kapus, telikę labai mažai, o dauguma parapijos narių yra senjorai, judėjimo „Rasai“ nariai pažadėjo nepamiršti šios vietos ir toliau rūpintis jos priežiūra.

Ši veikla byloja apie tai, kad darant gerus darbus nelieka nei konfesinių, nei kitokių skirtumų, nes meilė artimui, net jeigu tas artimas jau iškeliavęs amžinybėn, neapribojama nei tvoromis, nei sienomis, nei jokiomis kitomis ribomis.

 

Kun. Arvydas Malinauskas

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2016 Nr.6