Aktualu

Vyskupo Jono Viktoro Kalvano ekspozicijoje – neatrasti lobiai

Susirinkusieji susidomėję apžiūrinėjo

vyskupo Jono Viktoro Kalvano eksponatus.

Simonos Urbonavičiūtės nuotrauka

2014 Biželio mėn. 27 d.

2014 m. birželio 26 d., 17 val. Tauragės krašto muziejuje pristatyta ekspozicija ir Petro Jokubausko filmas evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupo Jono Viktoro Kalvano 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Tai kasmet visos šalies mastu rengiama programa „Lietuvos muziejų kelias“, kurios metu regionų muziejai pristato kraštui svarbias asmenybes, eksponatus.

Susirinkusieji į ekspoziciją galėjo iš arti pamatyti kadaise vyskupui J.V.Kalvanui priklausiusius daiktus: spausdinimo mašinėlę, fotoaparatą, rašiklius, dokumentus, specifinius aprangos detales.

Filme apie vyskupą J.V.Kalvaną ir jo veiklą pasisakė nemažas būrys žinomų žmonių. Tai ilgametis kultūros darbuotojas Jonas Liorančas, Tauragės miškų urėdas Robertas Piečia, J.V.Kalvano dukra Viktorija Kalvanaitė, vargonininkė Tatjana Kalvanienė ir kunigas Mindaugas Dikšaitis. Jis, beje, padėjo suorganizuoti ekspoziciją. Padėką jam įteikė muziejaus direktorius P.Jokubauskas. Viktoras Kovšovas muziejaus direktoriaus pavaduotojas apgailestavo, jog ne visi eksponatai priklauso muziejui. Dauguma yra J.V.Kalvano šeimos ar bažnyčios bendruomenės.

Filmui pasibaigus, susirinkusiesiems paslaptingai užsiminta apie 1778 m. spaudoje dar niekur neskelbtų vyskupo J.V.Kalvano dokumentų tyrinėjimus. Atskleisti paslapties šydo neleido V.Kovšovas, pažadėjęs, jog artimiausiame „Tauragės kurjerio“ priede „Taurragis“ skaitytojai sužinos, ką tauragiškis Darius Kiniulis, studijuojantis Vilniaus universitete archeologijos magistrantūrą, aptiko vertinguose dokumentuose.

Ekspozicijos vienas iš organizatorių kun. M.Dikšaitis pasidalino su J.V.Kalvano atminimu susijusiais ateities planais. Jis rudenį planuoja įrengti J.V.Kalvano atminimo muziejų, kuriame būtų galima susipažinti ne tik su vyskupo gyvenimu ir veikla, bet ir reformacijos istorija. Anot kun. M.Dikšaičio, vieta muziejui pasirinkta ypatinga – ant Vymerio kalno esantys parapijos namai. Mat ten, dar 1567 m. buvo pirmoji evangelikų liuteronų bažnyčia. Taip pat planuojama įrengti ir religijos ir filosofijos knygų skaityklą, kuri būtų atvira kiekvienam.

 

Simona URBONAVIČIŪTĖ,

"Tauragės kurjeris"