Archyvas - 2003

Amerikos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupo vizitas

2003 m. vasario 21 d. Konsistoriją aplankė Amerikos evangelikų liuteronų bažnyčios (ELCA) vyskupas Rytų Europos regionui Donald Maier ir angliškai kalbančios Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos kunigas Jason Gackle.

Susitikime su konsistorijos nariais buvo aptarta bendrystė tarp Lietuvos ir Amerikos liuteronų bažnyčių, svarstytos jos pagilinimo galimybės. Vyskupas Jonas Kalvanas pasidžiaugė, kad Lietuvos liuteronų bažnyčia yra pasirašiusi šią partnerystės sutartį su ELCA Grand Canyon sinodu, apjungiančiu Arizonos bei Nevados liuteronų parapijas, ir minėjo, kad ji jau atnešė pastebimus rezultatus. Per pastaruosius metus šis sinodas aktyviai rėmė jaunimo veiklą, diakonijos darbą, teologijos studijas bei Bažnyčios komunikacijos projektus. Vyskupas D. Maier perdavė ELCA pageidavimą gilinti ryšius parapijų lygmenyje. Jo manymu, pasidalinimas krikščioniško tikėjimo bei gyvenimo patirtimi dosniai praturtintų abi bažnyčias. Konsistorija tam pritarė ir pažadėjo artimiausiu metu pateikti savo pasiūlymus.
Susitikime dalyvavęs Tarptautinės Vilniaus parapijos kunigas J. Gackle dalinosi patirtimi apie angliškai kalbančios parapijos gyvenimą. Jis minėjo, kad angliškai kalbantys liuteronai, kurių dauguma dirba ambasadose bei komercijos struktūrose, noriai įsijungia į parapijos gyvenimą ir aktyviai jame dalyvauja. Kun. J. Gackle pabrėžė, kad angliškai kalbanti Vilniaus parapija yra viena didžiausių Rytų Europoje ir padėkojo Bažnyčios konsistorijai bei Vilniaus parapijai už glaudų bendradarbiavimą skelbiant evangeliją anglų kalba. Kun. J. Gackle šioje parapijoje taurnauja nuo 2002 m. spalio mėn., kuomet jis pakeitė kunigą Arden Haug, joje ištarnavusį 3 metus.