Archyvas - 2003

Grand Canyono sinodas siekia gilinti ryšius su Lietuvos bažnyčia

2003 m. liepos 17-20 d. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčią aplankė Amerikos evangelikų liuteronų bažnyčios Grand Canyon (Arizonos ir Nevados valstijų) sinodo kunigai Harl Pike ir Les Hoffman su žmonomis Judy ir Helen. Svečių vizito tikslas – gilinti santykius tarp abiejų bažnyčių parapijų lygmenyje.

Svečiai iš Grand Canyono sinodo susitikime su Kretingos parapija 2003 m. Nuotr. D. Petkūno

Lietuvos liuteronų bažnyčia ir ELCA Grand Canyono sinodas partnerystės sutartį pasirašė 1994 metais. Joje numatyta remti vieni kitus evangeliškoje misijoje, dalintis bažnytinės tarnystės džiaugsmais ir rūpesčiais, skatinti ryšius tarp abiejų bažnyčių narių. Grand Canyono sinodas Lietuvoje padeda įgyvendinti keletą socialinių-diakoninių projektų, rengia pažintinius vizitus, keičiasi krikščioniškos tarnystės patirtimi.
Svečiai apsilankė Marijampolės, Kauno, Tauragės, Šilutės, Klaipėdos ir Kretingos parapijose. Kiekviena parapija jiems paliko teigiamą įspūdį. Jie minėjo, kad jų parapijos, išbarstytos plačiose Arizonos ir Nevados teritorijose, taip pat yra labai skirtingos. Grand Canyono sinodo atstovai pareiškė norą padėti ir tikybos mokytojų ruošimo srityje. 2004 m. jie suorganizuos seminarą kunigams ir tikybos mokytojams, kuriame pasidalins patirtimi kaip išlaikyti jaunimą bažnyčios gyvenime po konfirmacijos.

Kun. Darius Petkūnas