Archyvas - 2003

Missouri sinodo Iowa distrikto atstovai lankėsi Palangos parapijoje

2003 m. balandžio 1-4 dienomis bažnyčią aplankė Amerijos liuteronų bažnyčios Missouri synod Iowa East distrikto atstovai kun. Dean Rothchild ir kun. Matthew Rueger.

Svečiai atvyko į Lietuvą sus ipažinti su Palangos parapija bei jos bažnyčios projektu. Kunigai susitiko su vyskupu Jono Kalvanu bei Fortwayneo teologijos seminarijoje studijavusiais kunigais, Palangos-Kretingos diakonine tarnyba “Sandora”, lankėsi KU Teologijos katedroje bei parapijose.
Svečiams paliko gerą įspūdį Palangos bažnyčios projektas, kuris savyje apima ne tik bažnyčią, bet kartu diakoninę tarnybą bei patalpas konferencijoms. Projekte taip pat numatyta gyvenamoji vieta kunigui bei patalpos vasarą į Palangą poilsiui atvykstantiems bažnyčios darbuotojams. Projektas, kurio autoriai yra palangiškiai architektai Irena ir Gintas Likšos, buvo patvirtintas Palangos savivaldybėje 2002 metais. Susitikime su Palangos parapija svečiai iš Iowa distrikto palankiai vertino Palangos bažnyčios projektą ir žadėjo jį remti.
Palangiškiai svečiams papasakojo apie jų parapijos veiklą. Ši parapija įsteigta 20 a. pradžioje, kuomet ji atsiskyrė nuo Kretingos parapijos. Parapija turėjo savo bažnyčią miesto centre, tačiau toji 1938 metų gaisro metu sudegė. Sovietinė valdžia neleido atkurti parapijos ir atstatyti bažnyčios, todėl palangiškiai liuteronai pokario metais buvo Kretingos parapijos nariai. 1993 metais parapija atsikūrė. Šiandien ji meldžiasi “Liuteronų Balso” redaktoriaus Povilo Pukio name Maironio g. 25. Svečiams kun. Dean Rothchild ir kun. Matthew Rueger paliko įspūdį namų atmosfera parapijoje. Jie pastebėjo, kad ir jų bažnyčioje kuriantis naujoms parapijoms pradžioje pamaldos vyksta irgi namų atmosferoje. Savo ruožtu svečiai papasakojo apie Missouri bažnyčios Iowa East distriktą. Kun. Matthew Rueger minėjo, kad jį sudaro 120 parapijų, kuriose yra 56 000 narių. Jame tarnauja virš 100 kunigų. Didelis dėmesys distrikte skiriamas misijai, darbui su jaunimu, bažnyčios narių katechizacijai ir diakoninei veiklai.
Svečiai pažadėjo Palangos bažnyčios projektą pristatyti Iowa distrikto parapijoms ir jį visokeriopai remti.