Archyvas - 2003

Susitikimas su ELKRAS bažnyčios arkivyskupu Georg D. Kretschmar

2003 m. kovo 14 d. vyskupas Jonas Kalvanas ir kun. M. Sabutis Vilniuje susitiko su ELKRAS (Rusijos, Ukrainos, Kazakstano ir kitų regiono šalių) liuteronų bažnyčios arkivyskupu Georg D. Kretschmar bei vyskupo kanceliarijos darbuotoju Hans Schwahn.

Susitikime buvo aptartas tarpusavio bendradar-biavimas, santykiai su Baltarusijos evangelikų liuteronų bažnyčia ir kiti abejoms bažnyčios svarbiausi klausimai. ELKRAS bažnyčiai aktuali tema yra situacija Baltarusijos liuteronų bažnyčioje, kuri prieš keletą metų atsiskyrė nuo jos ir paskelbė savo savarankiškumą. Susitikime buvo paliestos ir teologinės – dogmatinės temos. Arkivyskupas G. D. Kretschmar domėjosi Lietuvos liuteronų bažnyčios pozicija moterų ordinacijos klausimu. Jis minėjo, kad šis klausimas Rusijos evangelikų liuteronų bažnyčioje jau išspręstas ir moterims kliūčių tapti kunigėmis jau beveik nebeliko. Vyskupas J. Kalvanas pranešė, kad LELB iki šiol laikosi tradicinio biblijinio požiūrio į kunigystę ir šiai tarnystei ordinuoja tik vyrus. Susitikimas praėjo dalykinėje atmosferoje. Pabaigoje arkivyskupas G. D. Kretschmar pakvietė vyskupą J. Kalvaną apsilankyti liuteronų bažnyčios dienose Sankt Peterburge, vyksiančiose šių metų rugsėjo mėnesį.
Liuteronų bažnyčia Rusijoje atsikūrė 1988 metais, vadovaujant vyskupui Haroldui Kalninš iš Rygos. 1994 metais buvo sušauktas šios bažnyčios Generalinis Sinodas, kuriame dalyvavo ir vyskupas J. Kalvanas (1914-1995) bei jo pavaduotojas kunigas J. Kalvanas. Šiuo metu ELKRAS bažnyčią sudaryto šios regioninės bažnyčios: Europinės Rusijos dalies evangelikų liuteronų bažnyčia (150 parapijų, 14 dekanatų) su centru Maskvoje; Uralo, Sibiro ir Tolimųjų Rytų evangelikų liuteronų bažnyčia (200 parapijų, 5 dekanatai) - centras Omske; Vokiečių evangelikų liuteronų bažnyčia Ukrainoje (42 parapijos, 4 dekanatai) – centras Odesoje; Evangelikų liuteronų bažnyčia Kazakstano respublikoje (80 parapijų) su centru Astanos mieste, Evangelikų liuteronų bažnyčia Uzbekistane (7 parapijos) su centru Taškente; Evangelikų liuteronų bažnyčia Kirgistane (17 parapijų) – centras Kanto miestas; Evangelikų liuteronų parapijos Azerbaidžane, Tadžikistane, Turkmenistane; Evangelikų liuteronų bažnyčia Gruzijoje (4 parapijos) - centras Tibilisis. ELKRAS bažnyčią sudaro apie 600 parapijų, kuriose yra apie 250 000 tikinčiųjų. Aukščiausias Bažnyčios valdymo organas - Generalinis Sinodas. Bažnyčiai vadovauja Vyskupo taryba ir Konsistorija, esanti Sankt Peterburgo mieste. Bažnyčia vokiečių ir rusų kalbomis leidžia savo žurnalą "Der Bote" (Pasiuntinys). ELKRAS turi Teologinę Seminariją Novosaratovkoje, netoli Sankt Peterburgo, kurioje studijavo LELB kunigas Edikas Šulcas.