Diakonija

Baltijos šalių ir Schleswig-Holstein žemės diakonijų susitikimas Taline

Liepos 3 – 5 dienomis Taline įvyko Baltijos šalių ir Schleswig-Holstein žemės (Vokietija) diakonijų susitikimas. Balandžio mėnesį šių šalių susitikimas vyko Vilniuje, o spalį numatomas Rygoje.

Organizatorius – Schleswig-Holstein žemės diakonija. Šių susitikimų tikslas – pasidalyti darbo patirtimi ir aptarti naujus iššūkių sprendimo būdus. Lietuvos diakonijoms susitikime Taline atstovavo kun. Virginijus Kelertas, kun. Mindaugas Kairys ir Daiva Kalinauskaitė. Kalbėta apie Lietuvos diakonijos stoginės organizacijos kūrimo etapus, apie socialinę veiklą vykdančias parapijas, joms rūpimus klausimus, sunkumus ir perspektyvas. Estai pristatė pradėtą vykdyti projektą, kurio tikslas – personalo, dirbančio su žmonėmis, sergančiais senatvės dimensijomis, kvalifikacijos kėlimas. Rugsėjo mėnesį Talino diakonija rengia konferenciją, kurios metu visuomenei bus pristatytos problemos, su kuriomis susiduria sergantys senatvės dimensija asmenys ir jų artimieji. Spalio mėnesį bus pradėti vykdyti ligoninių personalo mokymai. Kursus ruošiamasi organizuoti šešiose institucijose, pradedant nuo Talino diakonijos ligoninės. Iš viso numatoma apmokyti iki 140 darbuotojų. Taline iki šiol veikia tik vienas dienos centras, skirtas sergantiems dimensija žmonėms. Atstovai iš Latvijos pristatė projektą, pradėtą įgyvendinti 2006 metais. Jie analizuoja dienos centrų socialinės rizikos šeimoms ir vaikams situaciją. Latvijoje veikia 17 dienos centrų socialinės rizikos šeimoms. Tik keturi vaikų dienos centrai ir trys šeimų centrai įkurti diakonijų iniciatyva, kiti yra pavaldūs savivaldybių institucijoms. Su pastarųjų vadovais tariamasi dėl bendradarbiavimo su bažnyčia galimybių, atkreipiant dėmesį į jos svarbą šeimos gyvenime.
Susitikimas buvo užbaigtas apsilankymu Viljandi mieste (Estija) įkurtuose namuose gatvės vaikams. Čia jie randa prieglobstį, susiklosčius sunkioms gyvenimo aplinkybėms.
Susitikimo metu išgirsta partnerių vertingų patarimų, pasidalyta skirtinga patirtimi ir pasisemta naujų idėjų. Kiekvienas toks susitikimas – žingsnis į priekį. Ir jis dar tvirtesnis, kai einama kartu su kitais.

Daiva Kalinauskaitė
„Lietuvos evangelikų kelias“, 2007 Nr.7-8