Diakonija

Ieškoma neįgaliųjų dienos centro klausimo sprendimo

Spalio 18 – 19 dienomis Šakių raj. savivaldybės salėje vyko teorinis-praktinis seminaras ,,Socialinių paslaugų prieinamumas“, kurio tikslas – aptarti problemas, kylančias įstaigoms, teikiančioms paslaugas sutrikusio intelekto asmenims.

Ypač daug diskusijų sukėlė neįgaliųjų dienos užimtumo centro steigimo klausimas. Šakių rajone iki šiol nėra nė vieno tokio pobūdžio dienos centro. Renginyje dalyvavusios Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Viltis“ pirmininkės Danos Migaliovos nuomone, visi suinteresuoti asmenys turėtų dar ne kartą susėsti prie bendro stalo ir ieškoti galimų sprendimų. Pabrėžė laikino atokvėpio paslaugų ir paramos šeimai tarnybos poreikio svarbą.
Patalpas neįgaliųjų dienos centrui numatoma įrengti šiuo metu rekonstruojamame Šakių ev. liuteronų bažnyčios priestate. Galvojama ir apie laikino atokvėpio namus. Po seminaro D. Migaliova aplankė VšĮ Šakių vaikų globos namus, domėjosi kun. V. Kelerto vystoma veikla, parapijos istorija ir šiandiena. O Vaikų ugdymo centro ,,Viltis“ (Vilnius) direktorė Augienė Vilūnienė, įėjusi į globos namus, tiesiog nusišypsojo ir pasakė:,, Čia kvepia namais...“. Viešnios teigiamai vertino tolesnius Šakių Diakonijos darbus ir nuoširdžiai linkėjo sėkmės.
Apie vaikų su negalia teises bei teisėtus interesus, pagalbą tokių vaikų šeimoms kalbėta ir Lietuvos Respublikos Seime spalio 26 – 27 d. vykusioje tarptautinėje konferencijoje ,,Pagalba vaikams su negalia ir jų šeimoms“. Jos metu buvo pristatomi sėkmingi praktiniai pavyzdžiai Šiaurės šalyse ir Lietuvoje. Konferencijoje dalyvavo ir kun. V. Kelertas, Šakių Diakonijos socialinio darbo vadybininkė D. Kalinauskaitė bei Šakių socialinės paramos skyriaus vedėja L. Pocevičiūtė. Išklausius švedų, norvegų, danų ir lietuvių pranešimų bei pabendravus aktualiais klausimais pertraukų metu, L. Pocevičiūtė dar kartą iškėlė mintį, kad dienos užimtumo centro neįgaliesiems veikla Šakių mieste turi prasidėti jau dabar, nelaukiant bažnyčios priestato rekonstrukcijos pabaigos. Čia gimė idėja pradėti dienos centro veiklą VšĮ Šakių vaikų globos namų patalpose, kur būtų teikiamos trumpalaikės dienos veiklos paslaugos dešimčiai sutrikusio intelekto žmonių.
Tikimės Dievo pagalbos ir Jo vedimo įgyvendinant kilusius sumanymus.

Daiva Kalinauskaitė
„Lietuvos evangelikų kelias“, 2006 Nr.11