Jaunimo veikla

Jaunimo seminaras Šakiuose

Vieną niūrų lapkričio vidurio penktadienį Šakių vaikų namuose belaukdami svečių džiaugsmingai šurmuliavo vaikai. Tą savaitgalį, lapkričio 15-17 d. LELB Jaunimo centras jau trečią kartą Šakių vaikų namuose surengė jaunimo seminarą. Susirinkus visiems seminaro dalyviams iš Tauragės, Batakių, Vilniaus, Kretingos parapijų, po sočios vakarienės seminaro įvadinę paskaitą tema „Mes čia neturime išliekančio miesto, bet ieškome būsimojo“ skaitė vysk. Mindaugas Sabutis.

Nauja pradžia – Europos ekumeninės jaunimo tarybos 39-oji generalinė asamblėja Brno

Šių metų spalio 14-20 dienomis vaizdingame Čekijos Brno mieste vyko Europos Ekumeninės Jaunimo Tarybos (EYCE) generalinė asamblėja. EYCE, jaunus krikščionis jungiantis tinklas, įkurtas 1968 metais, dabar vienija nares-organizacijas iš 26 Europos valstybių. Vienas iš pamatinių šio tinklo tikslų yra skatinti ir siekti krikščionių vienybės, ieškoti ne skiriančių, bet jungiančių taškų, kad, nepaisant konfesinių skirtumų, jauni tikintys žmonės galėtų dirbti kartu.

Vaikų tarnautojų vadovų kursai Birštone

Liepos 13 – rugpjūčio 16 d. Vaikų krikščioniško ugdymo draugija (VKUD) Birštone surengė vaikų tarnautojų vadovų kursus – antro semestro mokymus. Kursuose dalyvavo 13 studentų iš Baltijos valstybių: 4 iš Estijos, 4 iš Latvijos ir 5 iš Lietuvos. Dalyviai buvo iš ev. liuteronų, baptistų, metodistų, sekmininkų ir Išganymo Armijos bendruomenių. Kursai skirti apmokyti ir parengti vaikų tarnautojus veiksmingai perteikti Evangelijos žinią vaikams bei paruošti šiuos tarnautojus ugdyti kitus mokytojus.

Mano laikas, Dieve, Tavo rankoj

„Mano laikas, Dieve, Tavo rankoj,“ – šiuo stovyklos šūkiu rugpjūčio 1 d. Žeimelyje prasidėjo pirmoji istorinė-archeologinė jaunimo stovykla. Į šį šiaurės Lietuvos kampelį iš įvairių liuteronų parapijų susirinkęs jaunimas buvo apgyvendintas Žeimelio vidurinėje mokykloje. Ketvirtadienio popietę stovyklos atidarymo pamaldas Žeimelio ev. liuteronų bažnyčioje laikė vysk. Mindaugas Sabutis, parapijos kunigas Juozas Mišeikis ir diak. Karolis Skausmenis. Po sočios vakarienės stovyklautojai susipažino žaisdami įvairius žaidimus, kuriems vadovavo Rūta Šulskienė ir K. Skausmenis, stovyklos programą pristatė archeologas Tomas Pavilanskas-Kalvanas.

Pasaka vasaros stovykloje „Vanagai“

Jau šešioliktus metus Klaipėdos apskrityje, Vanagų kaimelyje, vyko krikščioniška - labdaringa jaunimo stovykla „Vanagai“. Virš 500 žmonių, iš kurių 80 buvo vadovų, paskutiniąsias birželio dienas praleido kurdami neišdildomus įspūdžius.