Jaunimo veikla

„Giesmių giesmelė“ kvietė į Panevėžį

,,Giedokite Viešpačiui naują giesmę, nes Jis padarė nuostabių dalykų“ (Ps 98, 1)

Psalmės autorius, be abejo, nė nenumanė, kad jo žodžiai tolimoje ateityje sukvies tokį gausų būrį jaunųjų giesmininkų iš įvairių Lietuvos vietovių, o taip pat ir iš Latvijos, į jam visiškai nežinomą miestą, Panevėžį, giedoti Viešpačiui. Tarytum atsiliepdami į šį paraginimą, Šventosios Dvasios vedami, mažne pusšimtis žmonių, mažų ir didelių, vaikų ir suaugusiųjų, dalyvavo tradicinėje, kasmet rengiamoje Vaikų ir jaunimo evangeliškų giesmių šventėje „Giesmių giesmelė“, kurią šiemet, gegužės 5-ąją, kartu su Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga rengė Panevėžio evangelikų liuteronų parapija.

Jaunimo seminaras Nidoje

„Laimingas žmogus, kuris deda viltis į Viešpatį“ (Ps 40,5)

Nuostabiai saulėtą paskutinio balandžio penktadienio vakarą iš įvairiausių Lietuvos ev. liuteronų parapijų į Nidą gausiai susirinkęs jaunimas pradėjo savaitgalio seminarą tema „Pasitikėjimas“.

Balandžio 27-29 d. seminaras, kaip įprasta, prasidėjo vakaro malda. Jaunimas susipažino su numatoma dienotvarke ir išklausė keletą Normo Anderseno pamąstymų pasitikėjimo tema.

Italijoje - jaunimo kursai „Žmogaus teisės visiems?“

Europos ekumeninės jaunimo tarybos (EYCE) renginiuose Lietuvos jaunimas dalyvauja jau daugiau nei penkiolika metų, ryšius su šia tarptautine krikščioniška organizacija užmezgė Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugija. Pernai spalį LELB Jaunimo centras tapo visateisiu Europos ekumeninės jaunimo tarybos nariu. Kovo 18-25 d. EYCE pakvietė į žmogaus teisių klausimams skirtą jaunimo konferenciją-kursus pietų Italijos Palermo mieste, Sicilijoje. LELB Jaunimo centrui atstovavo Giedrė Dūdaitė, Ieva Kaknevičiūtė ir diak. Karolis Skausmenis.