Jaunimo veikla

2016-ųjų konfirmantų stovykla

2016 Gegužės mėn. 31 d.

Šiemet balandžio 22-24 dienomis jau penktą kartą LELB Jaunimo centras rengė stovyklą jaunimui, kuris ruošiasi šių metų konfirmacijai. Jubiliejinė stovykla Tytuvėnuose sulaukė 39 stovyklautojų iš skirtingų Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų (Tauragės, Šilalės, Šilutės, Batakių, Sartininkų, Vilniaus). Stovyklos tikslas buvo neformalioje aplinkoje įtvirtinti vaikų supratimą apie tikėjimo išpažinimą, atliekant žaidybines užduotėles, kurios padėtų labiau įsigilinti ir sustiprintų vaikų supratimą diskutuojama tema. Buvo surinkta puiki ir stipri vadovų savanorių komanda, kuri savo energija dalijosi su stovyklautojais.

Stovykla prasidėjo penktadienio vakarą susipažinimo žaidimais, kurie įtraukė visus. Po to dalyviai buvo supažindinti su stovyklos dienotvarke, taisyklėmis ir kita bendra informacija.

Šeštadienį ryto malda sutelkė, padėjo susikaupti ir teisingai nusiteikti. Vaikai buvo išskirstyti į grupes, kuriose diskusijas vedė kunigas Juozas Mišeikis, kunigas Karolis Skausmenis ir Jurgita Koženiauskaitė. Jiems talkino po kelis vadovus savanorius (Augustinas Koženiauskas, Eimantas Ašmonas, Greta Kasparaitytė, Gerda Gaižauskaitė, Jonas Dovydas Šulskis, Evaldas Kvauka, Rugilė Rimkutė, Lilija Gotautaitė, Darius Jelenskis). Pirmąją dienos dalį vaikai analizavo skirtingas tikėjimo išpažinimo dalis, kurias turėjo pristatyti pasitelkdami kūrybiškumą, vaidybines situacijas. Antrą dienos dalį būsimieji konfirmantai gavo istorinių žinių apie Bibliją, mokėsi susirasti konkrečias Šventojo Rašto eilutes ir bandė jas analizuoti diskutuodami, dalindamiesi savo mintimis ir supratimu. Šeštadienį vainikavo vakaro laužas ir stovyklautojų pačių sau rašomi laiškai, kuriuos stovyklos koordinatoriai, LELB Jaunimo centro valdybos pirmininkė Rūta Šulskienė ir Tomas Pavilanskas-Kalvanas, patikino išsiųsią po penkerių metų. Šiemet tokie laiškai buvo išsiųsti prieš penkerius metus čia stovyklavusiems konfirmantams. Buvo labai įdomu stebėti, kaip vaikai mąstė ir svarstė, ką galėtų sau parašyti.

Sekmadienį vyko uždarymo pamaldėlės ir atsisveikinimas. Vaikai liko labai patenkinti stovykla ir norėjo, kad ji tęstųsi dar kelias dienas. Vadovai ir organizatoriai taip pat džiaugiasi šia stovykla ir jos idėja, taip galėdami prisidėti prie vaikų tikėjimo ugdymo neformalia veikla.

Stovyklos reportažą nufilmavo LRT televizijos laida evangelikams „Kelias“. Tikimės, kad kitais metais parengiamoji konfirmacijos stovykla sulauks dar gausiau stovyklautojų iš daugiau mūsų bažnyčios parapijų.

Šių metų stovyklos įspūdžiais su „Lietuvos evangelikų kelio“ skaitytojais pasidalijo keletas jos dalyvių.

 

Vienas iš stovyklos koordinatorių Tomas Pavilanskas-Kalvanas: „Šiemet, kaip ir praeitais, ir užpraeitais metais, stovykla pavyko puikiai. Stovykla auga, o mes kartu su ja. Pirmieji konfirmantai jau tapo jaunuoliais ir netrukus turėtų gauti laišką, kurį parašė patys sau prieš penkerius metus. Smalsu, ar gavo, ar perskaitė. Stovykloje nagrinėjome Tikėjimo išpažinimo klausimą, mokėmės studijuoti Bibliją, daug giedojome ir meldėmės. Visa tai atlikom taip, kad būtų įdomu ir smagu šiandieniniam konfirmantui. Kaip ir ankstesniais metais, stovykloje pasitelkėme keletą naujovių. Visų pirma patobulinome užduotis ir įvedėme naujų. Kaip antai – mokėmės nagrinėti Bibliją. Po užsiėmimų pastebėjome, kad tai labai reikalinga. Mokėme susirasti Biblijoje eilutes, jas perskaityti ir analizuoti. Įdomu, kad dauguma konfirmantų su Biblijos studijomis susidūrė pirmą kartą, tad ateityje tęsime ir dar labiau tobulinsime šią krikščioniško švietimo kryptį, patraukliai ir įdomiai pritaikydami ir pateikdami jaunimui. Užduotys užduotims, o smagiausia, matyti, tai, kad stovykla tampa aktuali daugeliui žmonių, kurie čia savanoriauja ir mato prasmę. Per šį laiką susiformavo puiki komanda bendraminčių, su kuriais ateityje galėsime nuversti ir nuversime kalnus.“

Vadovė Greta Kasparaitytė: „Man ši stovykla paliko be galo daug gražių įspūdžių bei šiltų prisiminimų. Joje ne tik susipažinau su puikiais žmonėmis, bet ir įgijau nemažai naujos patirties. Man labai patiko stovykloje organizuoti užsiėmimai. Manyčiau, jog tikrai nebuvo nuobodu ne tik vaikams, bet ir mums, vadovams, kadangi visą laiką buvo veiklos, kuri skatino dirbti komandoje bei lavinti vaizduotę, sužinoti naujų dalykų. Jei būtų galimybė, dalyvaučiau dar ir dar kartą šioje stovykloje.“

Stovyklautoja Skaiva Sutkaitytė: „Stovykla labai patiko, įsivaizdavau, kad ji bus visiškai kitokia, galvojau, kad nebus ką veikti, bet viskas buvo kitaip, visi užsiėmimai buvo įdomūs ir tikrai nenusivyliau. Kas labiausiai patiko, būtų sunku išskirti, nes viskas labai patiko. Organizatoriai galėtų organizuoti ilgesnę stovyklą, kad vaikai turėtų daugiau laiko pabūti kartu ir susipažintų su naujais draugais.“

Kun. Juozas Mišeikis: „Labiausiai patiko labai sklandi stovyklos eiga, mažiau neišnaudojamo laisvo laiko, intensyvi programa, ir labai teigiamas dalykas, kuris pirmą kartą surengtas šioje stovykloje, – tai Biblijos nagrinėjimas. Tikrai rekomenduočiau kažką panašaus jau pirmą stovyklos vakarą. Manau, stovykla tikrai pavyko“.

 

Dėkojame visiems stovyklautojams už atsivežtą smagią nuotaiką, šypsenas, energiją, idėjas. Taip pat ir nuoširdi padėka Jaunimo centrui ir visiems vadovams.

 

Jurgita Koženiauskaitė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2016 Nr.4-5