Archyvas - 2004

Stovykla Būtingėje – BIEN programos dalis

Kitais metais LELB Jaunimo centro rengiama Būtingės stovykla bus tiesiogiai susijusi su Baltijos tarpkultūrinio ekumeninio tinklo (BIEN) jaunimo festivaliu Švedijoje Upsaloje.

Tokiam LELB Jaunimo centro valdybos siūlymui buvo pritarta BIEN valdymo grupės susirinkime, rugsėjo 23 – 26 surengtame Tartu (Estija).
Daugiausia dėmesio susirinkime skirta šių metų liepos 25-31 d. Sankt Peterburge vykusiam BIEN festivaliui aptarti, nagrinėta, kokios patirties įgyta pastarajame festivalyje, ką kituose festivaliuose būtų galima padaryti kitaip. Tartasi dėl galimybės koreguoti BIEN struktūra, aptarinėtos BIEN jungiamų organizacijų dvišalio bendradarbiavimo galimybės, kiti projektai. LELB JC valdybos siūlymą susieti ateinančių metų Būtingės stovyklą su BIEN festivaliu Upsaloje pristatė l.e.p. LELB JC valdybos pirmininkė Rūta Šulskienė. Tai reiškia, kad dalis BIEN festivalio dalyvių iš įvairių šalių prieš vykdami į Švediją apsilankys Lietuvoje ir dalyvaus Būtingės stovykloje, kuri bus BIEN festivalio Upsaloje programos dalis.
Festivalyje Upsaloje turėtų dalyvauti nuo 200 iki 300 jaunų žmonių iš visų Baltijos jūrą supančių valstybių. Iš Lietuvos, kaip ir kasmet, laukiama apie dvidešimties žmonių iš liuteronų, reformatų ir katalikų bažnyčių. 2005 m. BIEN festivalis Upsaloje „Teateinie Tavo karalystė“ (Mt 6, 5-15) vyks liepos 31 – rugpjūčio 6 d. Stovykla Būtingėje numatoma liepos 27 – 30 dienomis.
Smulkesnės informacijos apie BIEN bei artėjantį festivalį Upsaloje ieškokite BIEN tinklapyje: www.bienweb.org

Kęstutis Pulokas