Archyvas - 2004

Vanagai 2004' – šventųjų sakramentų svarba krikščionio gyvenimui

Birželio pabaigoje Lietuvos liuteroniškas jaunimas buvo sukviestas į krikščionišką jaunimo stovyklą „Vanagai‘2004“. Tai jau septintoji tokia stovykla, kurioje penkias dienas jaunimas poilsiavo bei gilinosi į tikėjimo tiesas. Šių metų stovyklos tema buvo „Šventieji Sakramentai“.

Stovyka prisidėjo iškilmingomis atidarymo pamaldoms, kurias pravedė LELB vyskupas M. Sabutis bei kiti kunigai. Jas giesmių melodijomis papuošė pučiamųjų instumentų orkestras. Pastarasis grojo ne tik pamaldose, bet ir prieš jas surengė koncertą.
Didžiulį įspūdį jaunimui paliko pirmojo vakaro programa, kuri vyko didžiojoje palapinėje. Joje stovyklos vadovai bendra stovyklos daina pasveikino susirinkusius dalyvius bei suvaidino spektaklį „Krikštas“. Šventėje dalyvavo krikščioniškos muzikos grupė „Quattro“ iš Panevėžio. Pasibaigus programai jaunimas toliau bendravo prie laužo, giedojo giesmes.

Vakaro programa didžiojoje palapinėje

Kiekvieną rytą stovyklos dalyvius žadindavo Vanagų bažnyčios varpai. Keltis jiems tekdavo anksti - 7.30 val. Atsikėlę visi eidavo praustis, darydavo makštą, pusryčiaudavo. Kiekvienas rytas buvo pradedamas rytmetinėmis pamaldoms, po kurių vykdavo užsiėmimai, pamokos, Biblijos valandėlės. Daugumoje jų buvo aiškinama sakramentų esmė, jų nauda tikinčiajam, kaip jiems reikia tinkamai pasiruošti.
Pasibaigus rytmetiniams užsiė-mimams jaunimas rinkdavosi į įvairius būrelius. Šiemet jų sprektras buvo gana platus: drama, piešimas, šokiai, muzika, dizainas, darbeliai, žurnalistika, ir kt. Po pietų jaunimas žaisdavo jų pamėgtus žaidimus - krepšinį, tinklinį, futbolą, beisbolą, regbį, arba rinkdavosi žiūrėti kino.

Stovyklautojai maisto kokybe nesiskundė

Šiemet stovykloje vyko šeši skirtingi koncertai. Vienuose iš jų buvo grojama rimta vargonų muzika, kituose dainuojamos pajudėti kviečiančios jaunimo tarpe mėgstamiausios dainos. Vakarais, be pamaldėlių ir koncertų, vykdavo grupių prisistatymai, „talentų šou,“ būdavo išdalinamas stovyklos paštas, apdovanojami sportiniuose bei kituose renginiuose labiausiai pasižymėjusieji stovyklautojai. Nors įprastai dienos programa baigdavosi bendravimu prie laužo, paskutinį vakarą dalyviai rinkosi į bažnyčią, kur vidurnaktį vyko naktinės pamaldos „žvakių šviesoje“. Bažnyčioje pamaldų metu degė šimtai žvakių ir fakelų.
Stovykloje dalyvavo beveik keturi šimtai žmonių, tarp jų ir svečiai iš Vokietijos. Stovyklautojų sveikata rūpinosi budinti medicinos sesuo, o nuo galimų konfliktų su nekviestais apylinkės „svečiais“ saugojo policijos pareigūnai. Ypatingą įspūdį jaunimui paliko stovyklos dvasiniai renginiai bei tikėjimo bendrystė. Nepaisant to, jog kai kurie į stovyklą atvažiuoja turiningai praleisti laiko, išvažiuodami visi pripažino, kad stovykla sustiprino jų tikėjimą, o kai kurie jų pirmą kartą sužinojo apie Dievo meilę, jo valią bei gailestingumą.

Kun. Liudas Miliauskas,
stovyklos organizatorius