Archyvas - 2005

„Giesmių giesmelė“ Skirsnemunėje

Maloniai susitikome su “Vorusnėlės” jaunimu Skirsnemunėje Lietuvos evangelikų giesmių šventėje “Giesmių Giesmelė”.

Šventė nuo 1992-ųjų rengiama kasmet Motinos dieną vis kitoje parapijoje. Šventės sumanytoja universiteto docentė dr. Dalia Kiseliūnaitė, o ją rengia Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia kartu su lietuvininkų bendrija “Mažoji Lietuva”.
Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, pradėjęs šventę malda ir giesme, padėkojo visiems už giedojimo tradicijos gaivinimą, palinkėjo palaimintos dienos, kad giesmė skambėtų ne tik bažnyčioje. Jam ypač brangu, kad šį kartą “Giesmių giesmelė” atkeliavo į Skirsnemunės bažnyčią, kuri yra jo vaikystės, jo tėvų bažnyčia, ir kurią yra steigęs jo prosenelis.
Skirsnemunės bažnyčios klebonas kunigas Jonas Okas irgi prisiminė senus laikus, kai tokį pavasarį atsiverdavo langai, iš kurių sklido surinkimo giesmė. “Ten , kur žmonės gieda nebijok nakvoti, nes kur žmonės blogi nenori giedoti.”
Kartu meldėsi kun. Mindaugas Kairys, kun. dr. Darius Petkūnas, Liudvikas Fetingis, kiti
Be Klaipėdos krašto bažnyčių dalyvavo Kretingos, Tauragės, Žemaičių Naumiesčio, Jurbarko, Kauno, Kėdainių, Biržų, Vilniaus, Virbalio parapijos ir kitos organiacijos. Iš viso 25 kolektyvai, daugiau kaip 300 giedotojų – nuo darželinuko iki studento.
Buvo svečių – Latvijos Oprės bažnyčios vaikų ansamblis, vadovaujamas Raimonso Alpės. Dr. Dalia Kiseliūnitė gražiai pavertėjavo. Po šventės “Vorusnėlė“ dar neskubėjo namo. Pakeliui užsuko į Bitėnų kapines – pasimeldė ir pagiedojo prie Vydūno, Martyno Jankaus, Valterio Kristupo Banaičio ir kitų iškilių mažlietuvių veikėjų kapų. Kitą dieną čia klaipėdiškiai su kun. Mindaugu Kairiu surengė tradicinę kapų šventę.

Vytautas Kaltenis, 2005 m. gegužės 18 d.