Archyvas - 2005

LELB jaunimo pamaldos Kėdainiuose

Birželio 18 d. liuteroniškas jaunimas iš visos Lietuvos rinkosi į jaunimo pamaldas Kėdainių evangelikų liuteronų bažnyčioje.

Pamaldas laikė šios bažnyčios kunigas Arvydas Malinauskas ir kun. Vaidas Klesevičius (Marijampolė), dalyvavo apie šešiasdešimt jaunų žmonių iš Kėdainių, Marijampolės, Kretingos, Klaipėdos, Tauragės, Vilniaus, Kauno... Giesmes iš LELB Jaunimo centro parengto giesmyno „Teskamba giesmės!“ vedė ir drauge su visais pamaldų dalyviais giedojo Kėdainių ev.liuteronų parapijos jaunimo choras.
Po pamaldų greta bažnyčios esančioje pievelėje jaunimas bendravo, žaidė susipažinimo žaidimus, bažnyčioje vaišintasi kėdainiškių paruoštomis vaišėmis, miesto svečiams surengta ekskursija po vieną įdomiausių Lietuvoje Kėdainių senamiestį. Buvo puiki proga skirtingų parapijų jaunimui geriau susipažinti, pašnekėti apie artimiausius veiklos planus.
Prieš kelerius metus LELB Jaunimo centras yra nutaręs skirtingose Lietuvos ev.liuteronų parapijose jaunimo pamaldas organizuoti kas ketvirtį. Artimiausios jaunimo pamaldos numatomos rudenį, gausioms vasaros stovykloms pasibaigus.

Kęstutis Pulokas