Archyvas - 2005

“Teateinie tavo karalystė” - LELB JC stovykla Būtingėje

Liepos 27-30 d. LELB Jaunimo centras pakvietė į kasmetinę liuteroniško jaunimo stovyklą Būtingėje. Kvietimą išgirdo beveik pusantro šimto jaunų žmonių iš dešimties parapijų.

Dvidešimt ketvirtosios Būtingės stovyklos tema – „Teateinie Tavo karalystė“ (Mt 6, 5-15). Veteranai patikslina, kad skaičiuojant nuo 1981 m. Kintuose surengtos pirmosios stovyklos, šiųmetinė stovykla būtų jau dvidešimt penktoji. LELB Jaunimo centras Būtingės stovyklos organizavimą perėmė nuo 1993 m. Ilgą laiką tai buvo ne tik didžiausia, bet ir vienintelė liuteroniška stovykla Lietuvoje. Matyt todėl ne vienam ankstesnių stovyklų dalyviui nevalingai kyla noras lyginti skirtingų metų Būtingės stovyklas.
Kelerius pastaruosius metus stovyklos atidarymo pamaldos rengiamos ne didžiojoje palapinėje, o vietinėje liuteronų bažnyčioje. Šiemet stovyklos atidarymo pamaldas vedė naujasis Būtingės parapijos kunigas Saulius Varanavičius, dvasinis šių metų stovyklos vadovas kun. Arvydas Malinauskas (Kėdainiai), Būtingės stovyklų veteranai kun. Reincholdas Moras (Klaipėda) ir kun.Valdas Žielys (Vokietija), pamokslą sakė vyskupas Mindaugas Sabutis. Kiek vėliau prie stovyklautojų prisijungė ir kun. Liudas Miliauskas.

Diskusijų grupelės valandėlė. Nuotr. K. Puloko 2005 m.

Po atidarymo pamaldų pagrindinis stovyklos veiksmas, kaip ir dera, persikėlė į didžiąją palapinę, kurioje prisistatė stovyklautojų grupės iš skirtingų parapijų. Kaip ir kasmet stovykloje veikė įvairūs būreliai - šiemet stovyklautojai galėjo rinktis dramos, muzikos, poezijos, žurnalistikos, dailės ir graffiti būrelius, kurių darbo rezultatus vėliau pateikė visų stovyklautojų įvertinimui. Bene populiariausias šiemet buvo graffiti būrelis, kurio nariai kūrybingai atnaujino „stovyklos veteranės“ vandens statinės-priekabos išvaizdą.
Žurnalistų būrelis pirmą kartą parengė stovyklos laikraštėlį, kurį stovyklautojai galėjo išsidalinti po stovyklos uždarymo pamaldų. Išvakarėse surengta meninė akcija - pajūrio vėjas po apylinkę paskleidė helio pripildytus balionus su stovyklautojų maldomis.
Teminius mokymus stovykloje vedė vyskupas Mindaugas Sabutis, kun. Arvydas Malinauskas, kun. Ridas Tamulis. Ekumeninį stovyklos aspektą pratęsė susitikimas su poetu broliu pranciškonu Bernardu pajūrio kopose.
Vakarais stovykloje vyko koncertai – ketvirtadienį stovyklautojus nudžiugino Povilas Meškėla su grupe „Rojaus tūzai“, penktadienį koncertavo Vilniaus parapijos roko grupė „Ashtrey“, choras „Adoremus“.
Vieną iš vakarų rodytas Ridley Scott‘o filmas „Dangaus karalystė“ apie XII a. Jeruzalės kryžiaus žygį. Kultūrinės stovyklos programos kulminacija buvo tamplierių riterių klubo apsilankymas – riteriai ne tik pateikė istorinės medžiagos, surengė turnyrą, bet ir stovyklautojams parengė įvairių rungčių, kuriose buvo smagu tiek dalyvauti, tiek jas stebėti iš šalies.
Per stovyklos uždarymo pamaldas, kurias vedė kun. Arvydas Malinauskas, prapliupusi smarki liūtis nenuplovė stovyklautojų nusiteikimo ir kitais metais vėl tradiciškai susirinkti Būtingėje. Kitų metų stovyklos programos pasiūlymus LELB Jaunimo centro valdybai galite teikti jau dabar, kreiptis į LELB JC valdybos pirmininkę Rūtą Šulskienę jcentras@yahoo.de

Kęstutis Pulokas