Archyvas - 2005

WSCF Europos konferencija Vilniuje

“Žmogaus orumas ir integralumas: žmogaus teisės iš teologinės bei lyčių perspektyvos”

Šie metai turbūt bus išskirtiniai ne vien Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugijai (LELB Jaunimo centro padaliniui), bet ir visai mūsų Bažnyčiai: balandžio 18- 24 d. Vilniuje įvyko Pasaulio studentų krikščionių federacijos (WSCF) Europos regiono konferencija „Žmogaus teisės iš teologinės bei lyčių perspektyvos“. Tai pirma dar1895 m. įkurtos Federacijos konferencija ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse.
Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugija su Federacija ryšius užmezgė 1993 m., o 2004 m. tapo visateise Federacijos nare, priklauso WSCF Europos regionui (www.wscf-europe.org). Džiugu, kad konferencija Vilniuje įvyko būtent šiemet, kai Vilniaus ev. liuteronų parapija mini 450 metų jubiliejų.
Į konferenciją atvyko per trisdešimt dalyvių iš keliolikos Europos valstybių studentų krikščionių judėjimų: Norvegijos, Suomijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Rumunijos, Bulgarijos, Ukrainos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Kroatijos... Pranešimus konferencijoje skaitė Lietuvos, Norvegijos, Švedijos ir netgi Nigerijos atstovai.
Paskaita „Žmogaus teisės ir globalioji etika“ konferenciją pradėjo aktyvi visuomenės veikėja, Lundo universiteto Teologijos instituto dekanė, liuteronų kunigė doc. Elisabeth Gerle iš Švedijos. Paskaitoje nagrinėta individo ir bendruomenės, o taip pat skirtingų bendruomenių tarpusavio sąveika globaliame kontekste žmogaus teisių aspektu.
Nigerijos atstovė Esohe Aghatise skaitė pranešimą apie prekybą žmonėmis ir nigeriečių moterų pardavimą į prostitucijos tinklus Italijoje. Siekdami savo aukas išlaikyti paklusnias, prekeiviai žmonėmis pasitelkia ir afrikietiškus magijos ritualus.
Daugiau nei dešimtmetį Lietuvoje gyvenantis vokietis teologas Holger Lahayne pateikė biblinius pamąstymus apie žmogaus orumą ir integralumą (išeities tašku pasitelkęs Pradžios 1,26-27), savo pranešime jis rėmėsi žinomo danų režisieriaus Larso von Triero 2003 m. sukurtu filmu „Dogvilis“.
Žmogaus teisių būklę Europos Sąjungoje pristatė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėja Indrė Mackevičiūtė, pateikusi nemažai lyčių lygybės būklę Lietuvoje atskleidžiančių statistikos duomenų bei kultūroje įsišaknijusių stereotipų pavyzdžių. Pranešimą apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje parengė Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugijos tarybos narė Kristina Vrubliauskaitė. Apie žmogaus teises iš feministinės teologijos perspektyvų kalbėjo vilnietė teologė Kristina Ivanauskienė. Apie prekybą moterimis bei nelegalios migracijos aspektus Baltijos šalyse pranešimą skaitė Moterų informacijos centro atstovė Dovilė Rūkaitė. Gera šios medžiagos iliustracija buvo vakare demonstruotas vaidybinis filmas „Lilja 4ever“: švedų režisuotas filmas pasakoja apie tragišką į prostitucijos liūną patekusios merginos iš Rusijos likimą. Lieka pridurti, kad filmas paremtas tikrais faktais apie merginos iš Lietuvos tragediją. Lietuvaitės savižudybė prieš kelerius metus buvo sukrėtusi Švedijos visuomenę. Filmui pasibaigus, dar keletą minučių salėje tylos nedrumstė joks garsas nei judesys...
Paskutinę konferencijos dieną Norvegijos vyrų studijų centro „Reform“ atstovai Per Kristian Dotterud ir Ulf Rikter-Svendsen skaitė pranešimą „Vyriškumo įvaizdis ir prostitucija - kodėl egzistuoja prostitucijos rinka“. Pranešime mėgintas pateikti tipiško tokių paslaugų vartotojo profilis, ieškota reiškinio priežasčių. Kol kas panašūs tyrimai atliekami tik keliose šalyse, tad platesnes išvadas daryti dar ankstoka. Galite aplankyti šio centro interneto svetainę: www.reform.no
Apie Norvegijos Bažnyčios bei bažnytinių organizacijų darbą, padedant prekybos žmonėmis aukoms, bei prevencinę veiklą pasakojo Norwegian Church Aid atstovė Lene Hopland Bergset, akcentavusi asmeninių bei visuomeninių iniciatyvų svarbą, ypač pasiremdama Norvegijos krikščioniško jaunimo „Changemaker“ patirtimi. „Jeigu manai, kad esi mažas ir negali nieko pakeisti, pamėgink išsimiegoti kambaryje, po kurį lakioja mažytis uodas“, - padrąsinamus žodžius dalyviams sakė Bergset.
Kėdainių ir Panevėžio ev. liuteronų parapijų kunigas Arvydas Malinauskas pasidalino tarnystės Panevėžio moterų kalėjime patirtimi.
Įdomios ir turiningos buvo ir pačių dalyvių vestos diskusijos.
Viena konferencijos diena buvo skirta ekskursijoms. Ne vienam konferencijos dalyviui apsilankymas KGB genocido aukų muziejuje atvertė naują istorijos pažinimo puslapį. Nuotaiką praskaidrino išvyka į Trakų pilį. O vakare laukė muzikinė dalis – savo kūrybos dainų atliko Gediminas Pulokas, koncertavo Vilniaus ev.liuteronų parapijos roko grupė „Ashtrey“, o galiausiai dalyviai įsijungė į improvizuotą tarptautinę muzikinę vakaronę.
Kitos dienos vakarą konferencijos dalyvių kultūrinę pažintį su Lietuva pratęsė šmaikšti Gunnaro Madseno paskaitėlė, kurioje trečius metus Lietuvoje gyvenantis danas lygino Danijos ir Lietuvos ypatumus. Išvakarėse kai kurie konferencijos dalyviai spėjo apsilankyti UNESCO galerijoje jo organizuotos lietuvių menininkų parodos apie H.Ch.Anderseną uždaryme.
Konferencija Vilniuje buvo dar viena galimybė pabendrauti, užmegzti bei atnaujinti pažintis, pasidalinti mintimis bei informacija. Norisi tikėti, kad konferencijoje nagrinėtos aktualios visuomenės temos ir plėtotos diskusijos nepasiliks tarp konferencijos sienų, o pasklis plačiau...

Kęstutis Pulokas