Archyvas - 2006

„Giesmių giesmelė“ latviškoje parapijoje

„Pas mus Akmenės apylinkėse žmonės galvoja, kad liuteronai tik yra latviai, todėl jiems buvo naujiena, kai jie sužinojo, jog vaikai bažnyčioje kalbėjo ir giedojo lietuviškai ir jų buvo tiek daug. Daugumai tai buvo negirdėtas dalykas,“ – savo įspūdžiais dalijosi Alkiškių parapijos pirmininkė Rasma Vasiliūnienė.

„Giesmių giesmelė“ šiemet įvyko gegužės 6 d., Alkiškiuose. Tai pirmas kartas, kai šventė buvo surengta latviškai kalbančioje parapijoje. Daugeliui dalyvių buvo kiek neįprasta, kad šventė vyko lietuvių ir latvių kalbomis, kita vertus, jie galėjo patirti, kokios artimos yra šios dvi baltų kalbos. Giedorėliams gilų įspūdį paliko graži Akiškių bažnyčia ir ją supantis gamtovaizdis. Prieš pamaldas pasivaikščioję po šventorių daugelis patyrė jame dvelkiančią ramybę.
„Giesmių giesmelė“ pirmą kartą įvyko 1992 m. Šilutėje. Idėja tuomet kilo Klaipėdos universiteto docentei, ansamblio „Vorusnėlė“ vadovei dr. Daliai Kiseliūnaitei. Nuo pat pradžios organizatoriai atsisakė konkurso idėjos, tuo atverdami duris visiems Bažnyčios jaunimo kolektyvams. „Tai šventė, o ne konkursas, todėl nedarome jokios atrankos. Svarbu, kad vaikai ir jaunimas joje noriai dalyvauja ir stengiasi giedoti kuo geriau,“ – sakė renginio iniciatorė.

Alkiškių parapijos jaunimo ansamblis. D. Petkūno nuotrauka 2006 m.

Alkiškių parapijai „Giesmelė“ buvo tikras įvykis. Jos nariai padarė viską, kad šventė praeitų gražiai ir tvarkingai. Vyskupas M. Sabutis dėkojo parapijiečiams už tai, kad jie įdėjo tiek daug triūso ir pavasarinės sėjos metu aukojo savo brangų laiką. Šeimininkai iš tiesų nuoširdžiai padirbėjo priimdami tiek daug koletyvų, kurių dalyvių skaičius viršijo 300. Kita vertus, jų pastangos atnešė gražių vaisių. Su džiaugsmu jie klausėsi skambių giedorėlių balsų ir šventėje, kuri tęsėsi daugiau nei keturias valandas, išsėdėjo nuo pat pradžios iki pabaigos. Stebėdamiesi sakė, kad dar nėra matę tiek daug giedančio jaunimo savo bažnyčioje.

Giedorėliai iš Jelgavos liuteronų parapijos, Latvija. D. Petkūno nuotrauka 2006 m.

Organizatoriai mano, kad daugumos dalyvių lygis buvo geras. Pasirengimas parodė, kad jų vadovai dirba nuolat, o ne vien tik šventei. „Mes siekiame, kad vaikai tarnautų Dievui ne tik švenčių dienomis, bet kad bažnyčia ir giesmė jiems taptų gyvenimo dalimi,“ – kalbėjo D. Kiseliūnaitė.
Šventėje dalyvavo latvių liuteronų vaikų ir jaunimo chorai iš Jelgavos ir Uogrės, ir tai „Giesmelei“ suteikė tarptautinį statusą. Kitais metais gali pagausėti dalyvių iš kitų šalių, nes žadėjo atvykti ir kolektyvas iš Čekijos. Savo dalyvavimu Latvijos choristai pradžiugino visus. Jie užsiminė, kad galbūt ir jie savo bažnyčioje ryšis suorganizuti panašią šventę, nes Latvijoje vaikų giesmių šventė kol kas nėra rengiama. Svečiai pareiškė norą ir kitais metais atvykti į „Giesmelę“. „Jeigu tik pakviesite, mielai dalyvausime.“
Šventė visiems suteikė paskatų tolimesniam darbui. Susitikę choristai vieni iš kitų pasisėmė optimizmo ir įkvėpimo. Grįžę į namus jie toliau garbins Dievą savo giesmėmis, o jų jauni ir skambūs balsai atnaujins ir pagyvins parapijų gyvenimą.

Kun. dr. Darius Petkūnas