Archyvas - 2006

Jaunimo seminaras Kretingoje

Šių metų gruodžio 1-3 dienomis Kretingoje vyko seminaras „Pažink geriau save ir suprask kitą“, kurį organizavo LELB Jaunimo centras. Seminarą vedė lektorius Ralf Gnewuch iš Vokietijos. Tai jau ne pirmas šio lektoriaus Lietuvoje LELB JC kvietimu vestas jaunimo seminaras.

Seminaras vyko Socialiniu paslaugu centre Kretingoje, ten pat ir buvome apgyvendinti. Dalyvavome apie 18 žmonių. Kiekvienos dienos mokymus pradėdavome ir baigdavome su malda, giesme ir Dievo žodžiu.
Viso seminaro metu kalbėjome, kaip geriau suprasti ir pažinti save, savo asmenybę, o taip pat ir šalia mūsų esančius žmones. Tai nebuvo vien tik „sausa teorija“, mokymai vyko pasitelkiant žaidimus. Nes tik per žaidimus galima geriau įsisavinti, kas buvo mokoma, o taip pat per juos galėjome geriau suprasti kiekvienas save ir kartu dirbdami geriau vienas kitą pažinti, atsiskleisti. Po mokymų visi aptardavome, ką šnekėjome per mokymus, geriau susipažinome vieni su kitais, kalbėdavome įvairiomis temomis.

Šeštadienį dalyvavome jaunimo pamaldose Kretingos ev. liuteronų bažnyčioje, po jų klausėmės Palangos pučiamųjų orkestro koncerto, apsilankėme adventinėje mugėje bažnyčios klebonijoje.
Trys dienos prabėgo taip greitai, kad net nepajutome. Esame dėkingi, kad toks seminaras įvyko ir tikimės, kad ateityje tokių seminarų bus daugiau, nes įgytos žinios ir patirtis tikrai pravers ateityje - ne tik dirbant jaunimo darbą, bet ir kitose srityse. Tokie seminarai itin reikalingi.

Karolis Skausmenis
Rūtos Šulskienės nuotr.
„Lietuvos evangelikų kelias“, 2006 Nr.12