Archyvas - 2006

Šiaurės Europa – ne vien Skandinavija

Vilniaus akademinio evangelikų liuteronų jaunimo draugija (LELB JC padalinys) tapo visateise Šiaurės Europos studentų krikščionių tarybos nare. Tokiam siūlymui pritarta rugsėjo 8-10 d. Vilniuje surengtame išplėstiniame Šiaurės Europos studentų krikščionių valdybos posėdyje.

Šiaurės Europos studentų krikščionių tarybą sudaro šio regiono Pasaulio studentų krikščionių federacijos (WSCF) studentų krikščionių judėjimai. Iki šiol Tarybai priklausė Danijos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos organizacijos, Baltijos šalių atstovai būdavo kviečiami svečio teisėmis. Nuo 1993 m. su WSCF užmezgusi ryšius ir netrukus tapusi Federacijos nare Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugija į šiaurietiškuosius susitikimus Lietuvos atstovus nuolat deleguoja nuo 1998 m.
Šiaurės Europos susitikimą surengti Lietuvoje Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugija stengėsi jau kelerius metus. Galiausiai šiemet žiemą, per Suomijoje vykusią Šiaurės Europos krikščioniškosios studentijos konferenciją, buvo nutarta artimiausią valdybos posėdį sušaukti Lietuvoje. Pagrindinės renginio koordinavimo naštos ėmėsi vilnietis reformatas Vykintas Striužas.

Grupelė posėdžio dalyvių prie Vilniaus barbakano. Kęstučio Puloko nuotr.

Išplėstinis Šiaurės Europos studentų krikščionių valdybos posėdis vyko Vilniaus ev.liuteronų parapijoje. Jo dalyviai pristatė savo valstybių studentų krikščionių judėjimus, jų veiklą bei numatomus artimiausius renginius. Svečiams buvo pateiktos Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugijos – LELB JC padalinio (pirmininkas Kęstutis Pulokas) bei Lietuvos ev. reformatų jaunimo draugijos „Radvila“ (pirmininkas Ignas Skudrickas) prezentacijos. Vėliau svarstytos Šiaurės Europos studentų krikščionių tarybos konstitucijos pataisos. Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugija iš Baltijos valstybių pirmoji tapo visateise Šiaurės Europos studentų krikščionių tarybos nare. Pirmus dvejus metus būsime atleisti nuo narystės mokesčio, o per tą laiką narystės mokesčių sistemą ketinama iš pagrindų keisti. Nuo šiol ir Lietuvoje (kas trejus metus) vyks tradiciniai žiemos ir vasaros Šiaurės Europos krikščioniškosios studentijos susitikimai.

Ryto malda. Kęstučio Puloko nuotr.

Sklandus posėdžio darbas paliko pakankamai laiko pasivaikščioti po Vilniaus senamiestį, aplankyti muziejus, neformaliai pabendrauti su liuteronų bei reformatų jaunimu. Šeštadienio vakarą buvo įdomu pažiūrėti beveik prieš ketverius metus Suomijoje vykusiame šiaurietiškajame žiemos susitikime Lietuvos dalyvių susuktą filmuką, išvysti jame senų pažįstamų veidus. Sekmadienį posėdžio dalyviai dalyvavo Vilniaus angliškai kalbančios bendruomenės pamaldose, pabendravo su neseniai į Lietuvą iš Didžiojo Kanjono atvykusiu naujuoju jos kunigu Robertu S. Jonesu, susitiko su LELB vyskupu Mindaugu Sabučiu.

Pokalbis su Vilniaus ev. liuteronų parapijos anglakalbių bendruomenės kunigu. Kęstučio Puloko nuotr.

Tikimės, kad visateisė narystė Šiaurės Europos studentų krikščionių taryboje atvers naujų galimybių mūsų jaunimui įsijungti į platesnę veiklą. Kviečiame ne tik vilniečius, bet ir kituose miestuose studijuojančius liuteronus, ypač teologijos studentus, neužsisklęsti savo kasdienybės rūpesčiuose ir aktyviau dalyvauti aktualiose konferencijose bei seminaruose Lietuvoje ir užsienyje.

Kęstutis Pulokas
„Lietuvos evangelikų kelias“, 2006 Nr.9/10