Archyvas - 2006

Teatrinė šventė Marijampolės parapijoje

„Plačiai atsidarykite, amžinosios durys“ Ps 24,9

2006 m. gruodžio 16 dieną jau ketvirtą kartą Marijampolės evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko teatrinė šventė. Renginys sukvietė vaikus iš įvairių parapijų teatro kalba apmąstyti 24 psalmės žodžius: „Plačiai atsidarykite, amžinosios durys“. Jeigu šventė įvyko, vadinasi, jau ratas įsisuko ir visiškai nebesvarbu, kas davė pirmąjį postūmį. Svarbu, jog patys dalyviai skatina nesustoti. O jeigu dar sužinai, kad pats vyskupas su žmona netgi be atskiro pakvietimo ketina dalyvauti, tada jau supranti, kad trauktis nebėra kur.
Šiais metais renginys dėl tam tikrų priežasčių įvyko mėnesiu vėliau, tai nulėmė ir pagrindinę programos tematiką: kalėdinis „Tyli naktis“ leitmotyvas skambėjo net trijų parapijų pasirodymuose, sukūrė iškilmingai pakilią ir ramią Kalėdų apmąstymo ir laukimo nuotaiką. Renginį pradėjo iškilminga biblinių personažų eisena.
Teatrinėje šventėje dalyvavo vaikų ir jaunimo grupės iš šešių parapijų: Šakių, Saugų, Kėdainių, Kauno, Virbalio ir Marijampolės. Pirmą kartą pradžiugino Kėdainių ir Šakių parapijų atstovai. Šakių parapijos grupės vadovės Jurgitos Orintienės paruošta poetinė kompozicija privertė susimąstyti ir galvoti apie tai, kuo krikščionis turi gyventi. Kėdainių parapijos merginos neleido užsimiršti, beklausant „Tyli naktis“ melodijos, ir savo vaidinimu „Durys“ akcentavo opias problemas: alkoholizmą, narkomaniją...

Saugų parapijos programa

Džiugu matyti ne tik naujuosius dalyvius, bet ir ištikimuosius draugus, dalyvaujančius nuo pirmojo renginio. Lauros Šakurskytės-Žilinskienės parengti Saugų parapijos spektakliukai visada pasižymi profesionalumu ir gali būti mokomoji priemonė kitų parapijų grupelėms, dar tik pradedančioms vaidinti.
Ypač žavi Kauno parapijos atstovės, kurios, beje, yra jau vyriausios šventės dalyvės (studentės), - niekieno nepaskatintos, jos pačios pasiruošia ir visada aktyviai dalyvauja. Šį kartą kaunietės puikiai perfrazavo pasaką ir sukūrė vaidinimą „Noriu matyti Dievą“. Virbalio parapija šį kartą irgi maloniai nustebino, sukūrusi poetišką šokio spektaklį „Tyli naktis“. Mes, marijampoliečiai, parodėme dvi programas: mažieji – „Kalėdų pasaką“, o vyresnioji Aneta atliko mono šokio spektaklį pagal pasaulio sukūrimą – „Tebūnie“.
Ir visiškai nesvarbu, kiek profesionaliai yra paruošti vaidinimai. Daug svarbiau, kad jaunieji parapijiečiai įvairiomis formomis yra skatinami galvoti apie bažnyčiai ir kiekvienam tikinčiajam svarbius dalykus ir šitaip įsilieja į parapijų gyvenimą (juk paruoštas programas galima parodyti ir įvairių religinių švenčių metu). Taip pat jie gali pasijusti ne tik savo parapijos, bet visos Liuteronų bažnyčios nariais. Norėtųsi paraginti įsijungti ir kitas parapijas, juk ratas vis dar sukasi...
Taip mes, organizatoriai, trumpai pristatytume įvykusį renginį. Bet taip pat pageidautume, jog skaitytojai išgirstų pačių dalyvių nuomonę.
Julija Kaminskaitė (buvusi saugiškė, dabar atstovaujanti Kauno jaunimui): „Kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiemet durys buvo plačiai atvertos kiekvienam norinčiam: kiekvieno skirtingoms idėjoms, skirtingiems pasirodymams, skirtingiems požiūriams, skirtingam amžiui. Visos merginos iš Kauno parapijos – studenčiokės. Paruošėme trumputį, linksmą, pasakos motyvus primenantį spektakliuką - miniatiūrą „Parodyk man Dievą!“. Iš paties renginio kaunietės pasisėmė lengvumo - juk gera į tokį įvairialypį gyvenimą įnešti viena dalele - vienu šeštadieniu - daugiau tikėjimo. Įdomu buvo stebėti, kaip vienos temos renginyje įsitenka tokie skirtingi pasirodymai: nuo gyvenimiškų žmogiškų tragedijų iki šventos ir geros kalėdinės dvasios. Galima teigti, kad tas šeštadienis prisidėjo prie Kalėdų nuotaikos kūrimo... Nėra sniego, bet turime tikėjimą. Juk vis tiek kada nors snigs - po Šv.Kalėdų, po Naujųjų metų, o gal tik kitais metais... bet snigs.
Po pasirodymų visi susėdo krimsti čeburėkų ir gerti kavos. Šis pasisėdėjimas - tarsi seniai besimačiusių draugų susitikimas: kas čiauškėjo, kas klausėsi, o kas tiesiog žvelgė į linksmai zujančius žmones. O saldumynai... džiaugsmas visiems (ypač tos bandelės, su saldžia varške viduje).
Įspūdis tikrai geras ir ilgam užkrečiantis. Tikėjimo ir gerumo daigelis, sodintas žiemą, prieš Kalėdas. O Kalėdos - juk stebuklų metas, todėl tikėtina, kad tas daigelis užaugs net tokiu ganėtinai šaltu metu. Pažiūrėsime, koks jis bus kitąmet.”
Daiva Kalinauskaitė, Šakių parapijos atstovė, teatrinę šventę apibūdino taip: „Mums visiems šis renginys labai patiko, dalyvavom pirmą kartą, taigi, nauja patirtis. Ir, manau, geras postūmis ateičiai, kitą kartą būsim jau drąsesni. Be to, Marijampolės evangelikų liuteronų bažnyčioje visi buvom irgi pirmą kartą, tai įspūdis dvigubas. Šakiškių vaidinimą ruošė Jurgita Orintienė, kuri puikiai sutaria su vaikais, o šie ja pasitiki, juolab ir amžiaus skirtumas nėra labai didelis. Ypač didelį įspūdį šventė padarė mažiesiems, jie su didele atsakomybe repetavo ir ruošėsi spektakliui. O didesniesiems labai naudingas buvo „prevencinis“ kėdainiškių pasirodymas, kuris pakvietė susimąstyti apie visai šalia plytinčius klystkelius. Labai džiaugiamės, kad dalyvavome šioje šventėje“.
Gerdos Staškevičiūtės, Kėdainių parapijos programos vadovės, nuomonė apie renginį: “Man šis renginys patiko, nes jame išvydau kitų parapijų jaunimo pasirodymus, taip pat galėjau pasisemti idėjų. Pati esu jaunimo grupės vadovė, o pačios geriausios idėjos gimsta stebint kitus: pastebint jų trūkumus ir pranašumus. Važiuojant namo su merginomis diskutavome apie šį renginuką, jų nuomonė sutapo su manąją, jos tik kiek apgailestavo, kad renginuko tematika tokia, nes ne visiems jauniems žmonėms motyvai iš Biblijos yra kūrybos pagrindas. „Važiuodamos į Marijampolę, tikėjomės pamatyti kuo daugiau įvairesnės tematikos pasirodymų, tad buvo kiek nejauku prieš mūsų pasirodymą, nes jis vienintelis savo tematika ryškiau išsiskyrė iš kitų“, - teigė „M.E.S.“ jaunimo grupės merginos.”
Kėdainių parapijos kunigas A.Malinauskas: „Tiesą sakant, renginys patiko. Puiki galimybė pabendrauti įvairių parapijų vaikams ir jaunimui, o ir proga išreikšti save. Tik jautėsi ryškus amžiaus skirtumas, nors nemanau, kad tai - didelė problema, juolab, kad dabar diferencijuoti pagal amžių ir nebūtų galimybės. Reikia šitų susitikimų ir toliau!“

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2007 Nr.1

Daugiau nuotraukų pamatyti galite čia:
http://good-times.webshots.com/album/556555032FhVJEt