Archyvas - 2007

Jaunimo koncertas Tauragės M. Mažvydo bažnyčioje

„Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą ir Tas žodis buvo Dievas. <...> Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.“ (Jn 1, 1.14).

Viena parapijietė pasibaigus jaunimo koncertui „Šv. Kalėdų belaukiant“ , kuris vykoMartyno Mažvydo bažnyčioje III Advento išvakarėse, pasakė – „vakaro muzika nuramino mano sielą ir pajutau didelį norą būti geresne... “ Kunigo Mindaugo Dikšaičio iniciatyva renginyje dalyvavo ne tik bažnyčios, bet ir kituose miestuose gyvenantis jaunimas.
Koncerte skambėjo kūriniai skirti Adventui – Kristaus rengimuisi mus aplankyti ir Kalėdinio stebuklo džiaugsmui.
Renginį šventiškai padabintuose Dievo namuose pradėjo Tauragės jaunimo ansamblis, kuriam gitaromis akompanavo sesutės Evelina ir Karolina Sabeckaitės (vad. Tatjana Kalvanienė).Skambėjo giesmės „Turiu ramybę kaip upę“, „Mintys šį vakarą šventą“.
Rasa Dikšaitytė ir Eva Kalvanaitė padovanojo giesmes W.C.Dixo „ Kas tas vaikelis miegantis?“ir daugelio mylimą L.Weberio kūrinį „Pie Jesu“.Nuostabųjį V.A.Mocarto „Ave,ave verum“ Rasa atliko solo.

Tauragės jaunimo ansamblis

Pirmieji apie Kristaus atėjimą sužinojo paprasti piemenėliai. Svečio iš Vilniaus Vytauto Oškinio (fleita) atliekamas P.O.Ferroudo „Džiaugsmingas piemenėlis“ priminė kaip džiaugėsi ir šventė pirmąsias kalėdas piemenys, sužinoję apie Išganytojo gimimą.
Daugelį metų vokalinės muzikos atlikimui paskyrusi Rita Naujokaitytė („Ashtrey“ – Vilnius) parodė profesionalų subrendimą. Klausytojų sielas virpino jos atliekami kūriniai A.Adamo „Šventoji naktie“, Ž.Bize „Malda“ (V.Palčinskaitės žodž.), C.Franko „Panis angelicus“
Koncerto puošmena buvo kalėdinis Amerikos afrikiečių spiričuelas, XIII amž kalėdinė giesmė „ Gimęs dieviškas vaikelis“ aran. S.DeFordo. Juos atliko solistai, bažnyčios jaunimo ansamblis, mušamieji instrumentai, varpeliai, fleita, vargonai.
Muzikologė ir vargonininkė Irena Kalvanaitė-Pavilanskienė kalėdinio vakaro metu atliko kūrinius vargonais - „Nun komm der Heiden Heiland“ / Ateik, Atpirktojau žmonių/ ir „Vom Himmel hoch da komm“ - / Štai iš dangaus aš ateinu /.
Martyno Mažvydo bažnyčios kalėdinį Jaunimo koncertą vedė grupės „Ashtrey „ vadovas Tomas .Po koncerto kunigas Mindaugas Dikšaitis ir bažnyčios taryba parapijiečius ir koncerto dalyvius pakvietė parapijos namus Vymerio gatvėje (visiems žinoma kaip Vymerinė).Čia skanios vakarienės metu vyko įdomios diskusijos.

Karolis Skausmenis