Archyvas - 2007

„Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių...“ - Giesmių giesmelė 2007

Lietuvos evangeliškosios bažnytinės muzikos sandrauga kartu su lietuvininkų bendrija "Mažoji Lietuva" Saugų evangelikų bažnyčioje surengė tradicinę šventę "Giesmių giesmelė 2007“.

Tradicinė skambių balsų šventė neatsitiktinai surengta Saugų bažnyčioje. Šiemet Saugų evangeliškoji bendruomenė švenčia bažnyčios 150-ąsias metines. Šventei ruoštis padėjo seniūnija: nugenėtos sausos medžių šakos, pagražinti parko prie bažnyčios takeliai, pastatytas lauko ir biotualetai..
Šeštadienį į Saugas suvažiavusius kelis šimtus giedorėlių, svečių, bendruomenės narių vos talpino bažnyčia. „Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių, tą padarėte man“ - tokiais žodžiais iš giesmės buvo sutikti šventės dalyviai.
Giesmių šventė pradėta bendra giesme „Liaupsinki Dievą, o siela mano“. Vaikučiai, lydimi dviejų angelų - merginų iš Klaipėdos „Meno artelės“ - prie altoriaus nunešė savo delniukais apgaubę po mažą žvakelę. „Giesmių giesmelės“ sumanytoja Klaipėdos universiteto docentė, vaikų folkloro ansamblio „Vorusnėlė“ vadovė Dalia Kiseliūnaitė pasveikina visus šventės dalyvius, gausiai susirinkusius į išpuoštą Saugų bažnyčią. Šventėms bažnyčią meniškais karpiniais išdabino bendruomenė, vadovaujama kunigo Mindaugo Žilinskio.
Renginio vedėjos po kiekvieno pasirodymo giesmininkus kvietė ištraukti po klausimą, o teisingai į juos atsakę, giedotojai puošė prie altoriaus prigludusį gyvybės medį. Po beveik trijų valandų skambių giesmių, kurios, beje, niekam neprailgo, gyvybės medis buvo aplipęs nuostabiais žiedais. Jis priminė pavasarį pražydusią obelį.
Saugų evangelikų liuteronų parapijos jaunimo choras, vadovaujamas kunigo Mindaugo Žilinskio, giedojo „Ką padarėt vienam...“ (šios giesmės žodžiai buvo visos šventės devizas - red. pastaba), Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios merginų vokalinė grupė, susibūrusi prieš trejus metus, pagiedojo dvi giesmes: „Pasitikiu Tavi

Šilutės parapijos jaunimo ansamblis

m“ ir „Lenkiuosi tau žemai“. Merginų ansambliui vadovauja Edita Vaškaitytė.
Šventėje tarp Klaipėdos, Kretingos, Marijampolės, Šilalės, Jurbarko, Panevėžio, Priekulės, Tauragės parapijų vaikų giedojo Žemaičių Naumiesčio vaikų ansamblis bei Pagėgių evangelikų liuteronų parapijos merginų ansamblis.
Saugų bažnyčioje per visą jos gyvavimo istoriją pirmą kartą susirinko tiek daug angeliškais balseliais giedančio jaunimo ir jiems pritariančių bendraminčių. Šventė baigėsi visai bažnyčiai traukiant G. Abariaus giesmę „Mylėkit Dievą kaip maži vaikai“, o po padėkos žodžių ir apdovanojimų skambėjo bendra giesmė „Paimki mano ranką“.

Laima Putriuvienė, Šilutės ir Pagėgių krašto laikraštis „Pamarys“, 2007 m. gegužės 18 d.