Archyvas - 2007

LELB Jaunimo centrui – 15 metų

Šiemet Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios Jaunimo centrui sukako penkiolika metų. Steigiamasis organizacijos susirinkimas buvo sušauktas Klaipėdoje 1992 m. rugpjūtį, ten patvirtinti pirmieji organizacijos įstatai, išrinkta pirmoji JC valdyba bei revizijos komisija. Tais pačiais metais LELB JC oficialiai įregistruotas valdžios institucijų, užmegzti pirmieji ryšiai užsienyje.

Pirmuoju JC valdybos pirmininku išrinktas kun. Ridas Tamulis, šias pareigas ėjęs iki 2001 m. gruodžio. 2001 m. LELB JC valdybos pirmininku buvo išrinktas kun. Mindaugas Sabutis, dabartinis LELB vyskupas. Pastaruosius trejus metus LELB JC valdybos pirmininko pareigas eina Rūta Šulskienė.
LELB JC siekia vienyti Lietuvos evangelikų liuteronų jaunimą bei jį ugdyti evangeliškoje dvasioje. Rengiamos jaunimo stovyklos, kursai, seminarai, skirtingų parapijų jaunimo susitikimai, skatinama jaunimo muzikos veikla, Biblijos studijos ir kt. Bendraujama su kitomis jaunimo organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje. Itin svarbu, kad JC struktūra įgalina savarankišką jaunimo veiklą parapijose, padeda jaunimui susitelkti, tiesiogiai dalyvauti priimant sprendimus.
Penkioliktąsias metines LELB Jaunimo centras paminėjo Vilniuje rugsėjo 22 d. tarptautiniu krikščioniško roko festivaliu „Atbudimas“. Į šią ne tik Vilniaus parapijos šventę liuteroniškas jaunimas atvyko iš Kretingos, Klaipėdos, Priekulės, Tauragės, Batakių, Kėdainių, Kauno ir kitų parapijų. Po koncerto bei pasivaikščiojimo Vilniaus senamiestyje, jaunimas rinkosi į JC gimtadienio vakaronę „Vilniaus Sandoros“ salėje, vaišinosi picomis bei gaiviaisiais gėrimais, bendravo su roko festivalyje koncertavusiais muzikantais. Kitą dieną Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje dalyvavo sekmadienio pamaldose, kurias laikė pastarosios Būtingės stovyklos dvasinis vadovas kun. Jonas Liorančas.
Tikimės, kad LELB Jaunimo centro veikla ir toliau bus pastebima ne tik mūsų bažnyčios kontekste, apims daugiau sričių bei taps dar dinamiškesnė.

Kęstutis Pulokas,
„Lietuvos evangelikų kelias“, 2007 Nr.10

Daugiau nuotraukų iš LELB JC 15-ojo gimtadienis Vilniuje, 2007 09 22-23:

http://good-times.webshots.com/album/561121802rLdhgk?vhost=good-times