Archyvas - 2009

BIEN pasitarimas surengtas Kretingoje

Lapkričio 13 – 16 dienomis Kretingoje įvyko Baltijos tarpkultūrinio ekumeninio tinklo – BIEN – pasitarimas. Daugeliui „Lietuvos evangelikų kelio“ skaitytojų, o taip pat ir tiems, kas bent truputį domisi liuteroniško jaunimo veikla, BIEN judėjimas yra neblogai žinomas.

Kitiems galima priminti, jog Baltijos tarpkultūrinis ekumeninis tinklas – tai judėjimas, vienijantis visų Baltijos jūrą supančių valstybių jaunimą, priklausantį svarbiausioms regiono krikščionių tradicijoms – evangelikus, katalikus ir ortodoksus.

Susitikimo Kretingoje tikslas buvo įvertinti praėjusių metų BIEN veiklą bei numatyti ateities veiklos gaires. Darbinę susitikimo programą parengė Vokietijos atstovai, o visus svetingai priėmė Kretingos evangelikų liuteronų parapija. Šiame BIEN pasitarime dalyvavo 12 atstovų iš Latvijos, Lietuvos, Kaliningrado, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos.

Pirmieji dalyviai atvyko vėlų ketvirtadienio vakarą, prie jų kitą dieną prisijungė ir visi likusieji. Bandymai „pralaužti ledus“ iš pradžių, matyt, nebuvo labai vykę, nes bendravo tik tie, kurie vieni kitus pažinojo jau kelerius metus, o kiti nusprendė būti tyliaisiais klausytojais. Tad tikriausiai nė vienas iš dalyvavusiųjų nebūtų net pagalvojęs, kad ateinančios trys dienos bus ne tik labai produktyvios, bet taps ir naujos stiprios draugystės pradžia (tai vieno iš „tyliųjų klausytojų“ žodžiai).

Taigi pirmiausia pabandysiu papasakoti apie tai, ką gi mes nusprendėme. Pirmoji diena buvo skirta esamai BIEN situacijai išsiaiškinti. Baltijos tarpkultūrinis ekumeninis tinklas vienija devynias valstybes: Daniją, Estiją, Latviją, Lenkiją, Lietuvą, Suomiją, Švediją, Vokietiją ir Rusiją (įskaitant Kaliningradą), - tačiau pastaruoju metu ne visų šalių atstovai dalyvauja BIEN veikloje, todėl pirmasis darbas, kurį nusprendėme nuveikti artimiausiu metu – atnaujinti kontaktus su tomis šalimis. Taip pat vieningai nusprendėme, kad būtina stiprinti komunikaciją tarp BIEN dalyvaujančių žmonių ir tam tikslui buvo sukurta bendra elektroninio pašto konferencija bei pradėtas BIEN interneto svetainės www.bienweb.org atnaujinimas.

Antra diena buvo skirta įvertinti šiais metais organizuotus BIEN renginius: BIEN festivalį Lenkijoje, darbo stovyklą Kopelsberge (Vokietijoje), susitikimą Hamburge, skirtą Vokietijos vienybės dienai paminėti, bei kt. Nusprendėme, kad tokie susitikimai, koks įvyko Hamburge, yra puiki galimybė drauge susipažinti su BIEN šalių istorija ir kultūra, o tuo pačiu ir pristatyti BIEN judėjimą platesnei visuomenei. Aptarę tai, kas jau įvyko, pradėjome planuoti ateities veiklą. Daugiausia dėmesio skyrėme būsimajam BIEN festivaliui, nes tai yra pagrindinis ir didžiausias šio judėjimo renginys. 2009 metais BIEN festivalis, kurio tema „Mes esame ateitis“ (Jer 29, 11) vyks Kunsteniemi, Suomijoje, netoli Turku. Taip pat nuspręsta, kad 10-asis BIEN festivalis (2010 m.) vyks Lietuvoje, 2011 metų festivalis – Kaliningrade, o 2012 m. – Latvijoje.

Vakarais, pasibaigus pasitarimams, susikaupdavome trumpai maldai, o po jos dar neskubėdavome skirstytis po savo kambarius ir ilsėtis. Lietuviai, kaip ir visuose BIEN renginiuose, pademonstravo savo linksmą būdą. Įvairūs žaidimai, pokštai ir nerūpestingas bendravimas išjudino net ir tuos, kurie iš prigimties yra ramaus būdo. Susitikimo metu turėjome laiko ir pasidairyti po Kretingą, vieną pusdienį praleidome Palangoje, o šeštadienio vakarą apsilankėme džiazo koncerte Klaipėdoje.

Tos trys dienos Kretingoje prabėgo nepastebimai. Išsiskyrėme ankstų sekmadienio rytą, bet su labai gera nuotaika, nes žinojome, kad tikrai dar susitiksime kovo mėnesį Suomijoje kitame BIEN pasitarime, o jei kartais ne ten, tai tikrai BIEN festivalyje vasarą.

Živilė Turlaitė

"Lietuvos evangelikų kelias“, 2008 Nr.12