Archyvas - 2009

Batakių vaikų ir jaunimo stovykla 2008

Praėjusį trečiadienį Batakių liuteronų bažnyčios kiemas tapo panašus į spalvingą skruzdėlyną: rikiavosi automobiliai, iš jų biro vaikai, nešini savo manta ir miegmaišiais.

Bažnyčios pašonėje stovyklautojų renginių laukė didžiulė kareiviška palapinė, šalia kurios dygo mažesnių palapinių miestelis: dalyviai rinkosi į tradicinę, jau devintąją, Batakių stovyklą, organizuojamą Tauragės ir Batakių liuteronų parapijų. Stovyklos esmė – ne tik vaikų vasaros poilsis, bet ir krikščioniškų vertybių puoselėjimas. Šalia bendrystės su draugais, bendraamžiais siekta atskleisti ir kitokią bendrystę – bendrystę su Dievu, Bažnyčia ir tikinčiaisiais. Ne veltui šios stovyklos tema - “Aš meldžiuosi”. Vaikai aktyviai dalyvavo pamaldėlėse, pamokėlėse, jų aptarimuose, diskutavo apie maldos reikšmę ir prasmę žmogaus gyvenime.

Kunigas Mindaugas Dikšaitis ypač daug dėmesio skyrė konfirmantų grupei, kuri tarp stovyklautojų buvo pati vyriausia. Kunigas aiškino, kad malda ir atleidimas eina greta. Širdis, kuriai trūksta pasitikėjimo maloningu Dievo atleidimu, niekada nesimels. Kai mes atleidimu esame išlaisvinti nuo kaltės, patys galime mylėti kitus. Malda nėra mantra ar paslaptingas ritualas, veikiantis kartojant tam tikrus žodžius ir prašymus. Reikia suprasti jos prasmę, nes meldžiantis kiekvienas prašyme esantis žodis talpina konkrečius mūsų gyvenimo poreikius. “Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma” (Mato 7, 7-8).

 

Stovykloje dalyvavo virš šimto vaikų, tarp kurių buvo 12 vaikų globos namų auklėtinių, o savanorystę vykdė net 36 vadovai! Kiekvienas iš jų rado veiklą pagal savo sugebėjimus: vedė diskusijas grupėse, organizavo sporto varžybas, būrelius, vakaro renginius, rūpinosi muzika ar grojo patys – jaunieji vadovai sėmėsi patirties iš “senbuvių”. Vieni vadovai – vyresniųjų klasių mokiniai, kiti – studentai, treti – jau dirbantis jaunimas, tačiau visus vienija tai, kad šiai misijai jie aukoja ne tik savo sugebėjimus, žinias, bet ir savo neilgų atostogų laiką.

Nors dalyvių amžiaus amplitudė svyravo nuo šešerių iki keturiolikos metų, tačiau kiekvienas rado sau tinkamos veiklos įvairiuose būreliuose. Jų buvo tikrai nemažai: muzikos, dramos, dailės, rankdarbių, žurnalistikos, šokių, skautų, tinklinio, futbolo.

Be jokios abejonės, aktyvumu vaikai nenusileido vadovams! Sumanumą ir vikrumą jie bandė sporto rungtyse ir estafetėse, tvarkingumu ir išradigumu žavėjo gražiausiai tvarkomos palapinės konkurse, sugebėjimus demonstravo “Talentų vakaro” metu, komandų draugiškumas ir fantazija atsiskleidė grupių prisistatymo renginyje. Šauniausi grupėse išrinkti vaikai dalyvavo “Mis ir Misteris Batakiai 2008” rinkimuose, atlikdami aibę jų šaunumą įrodančių užduočių.

Stovyklautojai vieni kitiems rašė atvirlaiškius, kuriuos vakarais skaitydavo linksmieji “paštininkai”, kasdien vyko balsavimas už labiausiai patinkantį stovyklos vadovą. Po renginių vaikai dūkdavo diskotekose, žiūrėdavo animacinius filmukus, romantiškai vakarodavo prie laužo. Na, o balsavimo kulminacija - šauniausio Batakių stovyklos vadovo rinkimai - įvyko atsisveikinimo vakaro metu. Keturi pretendentai gerbėjų pasitikėjimą turėjo įrodyti net keliose rungtyse. Viena iš jų - surinkti kuo daugiau polkutės ritmu judančių “linksmojo traukinuko keleivių”. Stovykla atrodė tikrai pašėlusiai – į traukinukinuko ekipažą buvo įtraukti ir į svečius atvykę tėveliai, kurie šypsodamiesi braukė devintą “kelionės” prakaitą! Vakaro vedėjai niekaip negalėjo išrinkti paties geriausio, todėl ir vėl “nugalėjo draugystė” – visi keturi pretendentai buvo paskelbti metų vadovais ir su jais pasirašytas “kontraktas” kitiems metams. Privaloma jo sąlyga – jei kuris nors iš išrinktų vadovų kitąmet negalės dalyvauti, vietoj savęs privalės atsiųsti du, dar geresnius už save, vadovus. Sąlyga, žinoma, kebloka…

Prieš vykdami namo atsisveikinimo pamaldėlėse vaikai mokė atvykusius tėvelius labiausiai jiems patikusios linksmosios giesmelės “Aleliuja”, koncertavo muzikos būrelis. Svečiams buvo parodytas trumpas filmukas apie stovyklos gyvenimą bei kitų būrelių programėlės.

Na, o jokios stovyklos būtų neįmanoma suorganizuoti ne tik be geros valios, be vaikų, be vadovų, bet ir be rėmėjų. Dėkojame partnerinėms parapijoms iš Danijos ir JAV, J. Preikšaičio IĮ „Taujanta“, „Ravitai“ – už gerą kainą, „Boulingui“ – už picas, „Vilkyškių pieninei“ – už sūrį, L. Spurgienei – už skanų maistą, „Listonui“ – už filmus, R. Marozui – už projektorių, J. Drignaičiui – už palapinės „kelionę“ ir visiems kitiems, kurie įvairia parama prisidėjo prie stovyklos organizavimo.

Iki susitikimo kitais metais jubiliejinėje – dešimtojoje - Batakių stovykloje su Dievo ir jūsų visų pagalba!

Parengė Daiva Genienė,

Batakių stovyklos vadovė