Archyvas - 2009

Jaunimo kelionė į krikščionišką roko koncertą „Atbudimas 2008” Vilniuje

2008 metų rugsėjo 20 dieną Vilniaus Evangelikų Liuteronų bažnyčios kiemelyje penktąjį kartą įvyko krikščioniško roko koncertas „Atbudimas 2008”, kurį organizavo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Jaunimo centras, Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia ir grupė „Ashtrey“.

Rugsėjo pradžioje Lietuvos evangelikų liuteronų parapijų jaunimo grupės iš Jaunimo centro gavo kvietimą į krikščioniško roko koncertą „Atbudimas 2008”. Į šį kvietimą atsiliepė ir dviejų dienų kelionėje dalyvavo 23 jauni žmonės iš Kretingos, Klaipėdos, Tauragės, Batakių, Jurbarko ev. liuteronų parapijų jaunimo grupių, todėl Jaunimo centro iniciatyva buvo užsakytas autobusas, atvežęs jaunimą į koncertą.

Autobusas šeštadienį ryte pajudėjo iš Klaipėdos. Kai autobusas buvo jau pilnas, jaunimo kelionė į Vilnių neprailgo. Visi aktyviai bendravo, dalijosi įspūdžiais, nes daugelis buvo dar nesimatę po vasaros stovyklų, o kai kurie ir dar ilgiau, kiti susipažino su naujais žmonėmis, kurie pirmą kartą prisijungė prie jaunimo grupių ir jų bei Jaunimo centro vykdomos veiklos.

Vilnių pasiekėme šeštadienį po pietų. Iš karto nuvykome į Vilniaus ev. liuteronų parapijos namus, kuriuose ir buvome apgyvendinti. Kadangi iki koncerto dar buvo laiko, pasidėję daiktus, išėjome pasivaikščioti po Vilniaus senamiestį, pasigrožėti miesto vaizdais. Visi kartu užsukome į Vilniaus arkikatedrą baziliką, apžiūrėjome kitas lankytinas miesto vietas.

Pasivaikščioję po miestą, grįžome į Vilniaus ev. liuteronų bažnyčios kiemelį, kuriame kaip tik prasidėjo krikščioniškasis roko koncertas. Mūsų kelių parapijų jungtinė grupė viso koncerto metu šokome ir dainavome kartu su kitais koncerto dalyviais ir klausytojais.

Pasibaigus koncertui, mes įsikūrėme „Vilniaus Sandorai“ priklausančiose patalpose, kuriose buvome apgyvendinti, visi bendrai vaišinomės dideliu tortu, kuris buvo padovanotas atvykusiam jaunimui, bendravome, dainavome.

Šią vasarą jaunimo giedojimo seminaro metu gimė idėja, kad vasaros pabaigoje ar rudens pradžioje reikėtų surengti Lietuvos ev. liuteronų parapijų jaunimo susitikimą. Susitikimą organizuoti drauge apsiėmė Klaipėdos ir Tauragės parapijų jaunimas. Pasitarus su Jaunimo centru, buvo nuspręsta šį susitikimą surengti kartu su krikščionišku roko koncertu. Klaipėdos ir Tauragės parapijų jaunimo grupių vadovai buvo atsakingi už susitikimą ir vakaro programėlę.

Sulaukę Jaunimo centro valdybos pirmininkės Rūtos Šulskienės, pradėjome vakaro programėlę. Buvo skaitomi ir apmąstomi Biblijos skaitiniai, giedamos giesmės. Programėlės pabaigoje su pirmininke aptarėme artėjančius renginius, jaunimo veiklą, seminarus, vėliau bendravome tarpusavyje.

Ryte buvome pakviesti drauge su Vilniaus ev. liuteronų parapijos nariais dalyvauti sekmadienio pamaldose. Po pamaldų visas susirinkęs jaunimas, tęsdami tradiciją, padovanojome Jaunimo centrui dovaną, padėkodami už kelionę ir galimybę visiems susitikti ir pabūti kartu. Įteikę dovaną visi kartu ėjome pietauti. Pavalgę sočius pietus, grįžome į parapijos namus susitvarkyti, susidėti daiktų ir ruoštis kelionei namo. Visi atsisveikinome bendrai apsikabindami, dėkodami už nuostabų kartu praleistą laiką ir kupini planų bei vilčių atsisveikinome sakydami vieni kitiems ne „viso gero“ ar „ate“, tačiau „iki greito pasimatymo“.

Dėkojame mus priėmusiai Vilniaus parapijai ir kelionę suorganizavusiam LELB Jaunimo centrui. Ši išvyka mums buvo labai naudinga. Kiekvienas iš mūsų šiek tiek išvargome kelionės metu, tačiau jautėmės stiprūs dvasiškai ir džiaugiamės, kad tiek susirinkę kartu, tiek grįžę į savo parapijų jaunimo grupes galime šlovinti Dievą giesmėmis, maldomis, savo darbais, bendra veikla.

Karolis Skausmenis

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2008 Nr.10