Archyvas - 2009

Jaunimo seminaras Klaipėdoje

Spalio 23 – 25 dienomis vyko LELB JC organizuojamas jaunimo seminaras Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijoje, kurio tema buvo „Viešpatie šlovinsiu Tave tautoms, Tavo vardui giesmes giedosiu“. Jaunimo seminare dalyvavo 25 dalyviai iš Tauragės, Batakių, Šilalės, Jurbarko, Priekulės, Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijų jaunimo grupių.

Seminarą pradėjome pamaldomis Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje. Po pamaldų visi grįžome į parapijos salę, kur vyko susipažinimas, bendravimas, buvo žaidžiami įvairūs žaidimai. Toje pačioje parapijos salėje buvome ir apgyvendinti.

Antrąją seminaro dieną mes pradėjome su rytinėmis pamaldomis, o po jų iš karto vyko paskaita apie psalmes. Rytines pamaldas ir paskaitą apie psalmes pravedė kunigas Jonas Liorančas. Po kavos pertraukos visi vėl susirinkę į bažnyčią klausėmės LELB vyskupo Mindaugo Sabučio paskaitos, kurios tema buvo „Liuteronų bažnyčia – giedanti bažnyčia“. Po šio pranešimo visi kartu ėjome papietauti, o po pietų turėjome truputi laisvo laiko iki trečio pranešimo, tai visi seminaro dalyviai ėjome pasivaikščioti po Klaipėdos senamiestį. Po pasivaikščiojimo, sugrįžome į bažnyčią, kur vyko trečioji paskaita apie liturgiją. Apie liturgiją mums pasakojo daktaras kunigas Ch. Evanson. Išklausę visus tris pranešimus visi seminaro dalyviai buvome suskirstyti į keturias grupes ir kiekviena grupė gavome po užduotį – paruošti vakaro pamaldėles. Po darbo grupelėse visi grįžome į bažnyčią, kiekviena grupelė pristatėme tai, ką buvome nusprendę tai, kaip mes paruoštume pamaldėles. Visi kartu aptarėme tai ką kiekviena grupelė pristatė, ir visi kartu bendromis jėgomis, susisteminę tai ką kiekviena grupelė pasiūlė, paruošėme jaunimo vakaro pamaldėles, su giesmėmis, skaitiniais. Po pamaldėlių jaunimas neišėjo greitai iš bažnyčios, visi kartu bendrai giedojo giesmes. Po to visi sutvarkėme bažnyčią ir paruošėme sekmadienio pamaldoms. Po viso šito visas jaunimas grįžome į parapijos salę, kur toliau vyko bendravimas, žaidimai. Taip pat visi seminaro dalyviai paruošė bendrą giesmę sekmadienio pamaldoms, taip parodydami, ką išmokome seminaro metu.

Sekmadienį visi seminaro dalyviai atsikėlę ir papusryčiavę rinkosi į bažnyčią, kur vyko pamaldos, kurias vedė Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos kunigas Reinholdas Moras. Pamaldų metu kunigas pakvietė visus seminaro dalyvius, ir buvo sugiedota bendra giesme, kurią pasiruošėme šeštadienio vakare. Šia giesme padėkojome Dievui už bendrystę, kad leido jaunimui susirinkti ir kartu dėkoti Dievui, šlovinti Jį. Taip pat padėkojome LELB JC už suorganizuotą seminarą, bei Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijai, kad mus visus nuoširdžiai priėmė. Po pamaldų visi kartu papietavome ir po pietų seminaro dalyvių laukė ekskursija, kurią suorganizavo Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos jaunimas. Visas jaunimas vykome į Klaipėdos perkėlą, kėlėmės į Smiltynę, pabuvome ant Klaipėdos molo, taip pat pasivaikščiojome Smiltynės paplūdimiu. Po šios ekskursijos sugrįžome į Klaipėdos evangelikų liuteronų jaunimo namus, atsigėrėme arbatos, pabendravome, pasidalinome įspūdžiais, aptarėme tai, ką sužinojome seminaro metu. Po to visi atsisveikinome, dėkodami ir džiaugdamiesi vieni kitais, kad galėjome susitikti, būti kartu bendrystėje ir šlovinti Dievą.

Karolis Skausmenis