Archyvas - 2009

Jaunimo seminaras Tauragės M. Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčioje

2008 m. sausio 25 – 27 dienomis Tauragės Martyno Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko jaunimo seminaras, kurį organizavo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios jaunimo centras. Seminarą vedė lektorius Ralf Gnewuch iš Vokietijos. Jis lankosi Lietuvoje jau daug metų, labai daug dėmesio skirdamas jaunimui ir darbui su juo.

Šis seminaras buvo pirmasis, surengtas naujaisiais 2008 Viešpaties metais, bet tikrai ne paskutinis, nes numatoma surengti dar kelis seminarus šiais metais. 2007 m. gruodžio mėnesio vykusiame Jaunimo centro pasitarime buvo apsvarstyti 2008 metų planai ir buvo nuspręsta pirmąjį seminarą surengti sausio mėnesį Tauragės bažnyčioje.

Seminaras vyko Tauragės bažnyčios parapijos namuose. Šiam seminarui pasirinkta tema – „Aukime tikėjimu“. Sulaukta 49 dalyvių iš Tauragės, Batakių, Šilalės, Natkiškių, Kretingos, Vilniaus, Kauno, Jurbarko, Smalininkų, Klaipėdos parapijų. Toks didelis dalyvių skaičius, rodo, kad jaunimui itin reikalingi tokie seminarai.

Jaunimas į seminarą susirinko penktadienio vakare. Penktadienio vakaras buvo skirtas dalyvių susipažinimui. Pavalgę vakarienę, visi suskubo kuo greičiau vieni su kitais susipažinti, sužinoti daugiau vieni apie kitus, pasidalinti patirtimi. Kurie buvo pažįstami, skubėjo sužinoti kas naujo įvyko kiekvieno gyvenime.

Jaunimas, atvykęs iš kitų miestų parapijų buvo apgyvendintas Tauragės parapijos jaunimo šeimose. Taip manoma, kad visų parapijų jaunimas artimiau pažintų vieni kitus, atsiras artimesnis ryšys ir bendravimas.

Šeštadienio ryte visi vėl susirinkome parapijos namuose. Susirinkę dieną pradėjome su malda ir giesme. Visą dieną vyko mokymai, darbai grupėse, rezultatų aptarimai, diskusijos. Tai nebuvo „sausa teorija“, viskas buvo aiškinama diskusijomis, žaidimais, kad būtų visiems aiškiau ir suprantamiau. Tik žaidimais, įvairiomis užduotimis galima galima suprasti ir priimti informaciją, kas norima pasakyti. Viskas buvo pasakojama, dėstoma ir rodoma praktiškai, o ne sėdint visą dieną ir klausant. Visa šeštadienio diena praėjo labai judriai, labai daug ko išmokta, labai artimai bendrauta tarpusavyje.

Po vakarienės buvo aktyvusis poilsis. Dalyviai tarpusavyje labai daug bendravo, buvo žaidžiama labai daug žaidimų. Bendrystė, jaunatviška energija, ryžtas būti ir veikti kartu tiesiog liejosi per kraštus.

Šeštadienio vakare buvo pasveikinti du seminaro dalyviai gimtadienio proga.. Daug linkėta jubiliatams. Visas dėmesys, sveikinimai, dainos buvo skirti tik jiems. Valgėme tortą, džiaugėmės, kad visi kartu galime kartu bendrystėje švęsti gimtadienius.

Sekmadienio ryte dalyviai rinkosi į parapijos namus seminaro aptarimui. Vyko paskutinis mokymas, o kartu ir viso seminaro aptarimas, pasakyti svarbiausi akcentai (aišku viskas seminare buvo itin svarbu – tiek gaunant informacijos per žaidimus, jos panaudojimas gyvenime, ir taip, labai svarbu bendravimas, kuris vyko labai intensyviai viso seminaro metu).

Seminaras buvo užbaigtas jaunimo pamaldomis Tauragės Martyno Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčioje. Pasibaigus jaunimo pamaldoms dalyviai grįžo į parapijos namus, pavalgyti pietų, po kurių visi turėjome išsiskirstyti. Nė vienas dalyvis nenorėjo išvykti.

Seminaras turėjo itin didelės reikšmės kiekvienam dalyviui. Atmosfera, tvyranti tarp dalyvių, bendravimas tarpusavyje, buvo nepakartojama ir neįkainojama. Seminaro metu kiekvienas sutvirtėjome tikėjimu. Pajautėme augantį vidinį ryšį su Dievu ir artimu, kuris buvo šalia. Nė vienas nenorėjome išvažiuoti namo, nes tarpsuavio ryšys tapo itin stiprus. Nors ir jautėmės šiek tiek pavargę fiziškai, bet jautėmės pakylėti vidumi, ir tas fizinis nuovargis buvo užmirštas.

Besibaigiant susitikimo laikui visi keitėmės duomenimis, kad galėtume toliau bendrauti, palaikyti itin stiprų ir glaudų ryšį vieni su kitais, ir galėtume visi kartu augti tikėjimu. Visi išsikyrėm nenoromis, bet kartu ir džiaugėmės, kad visi esam vieningi, viena šeima mūsų Viešpatyje Jėzuje Kristuje, tikėdami, kad mumyse pasėtas grūdas augs kartu su mūsų tikėjimu.

Karolis Skausmenis