Archyvas - 2009

Jaunimo seminaras „Tikslas“

Kovo mėn. 20-22 dienomis Šilutėje įvyko pirmasis šiais metais Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Jaunimo centro organizuotas seminaras, kurio tema – „Tikslas“. Šiame seminare dalyvavo 45 dalyviai iš Klaipėdos, Tauragės, Kauno, Jurbarko, Batakių, Vilniaus ir Smalininkų parapijų jaunimo grupių.

Į seminarą atvykome penktadienio vakare. Įsikūrę ėjome vakarieniauti. Dalijomės įspūdžiais, domėjomės, kas naujo įvykę. Po vakarienės visi ėjome į Šilutės M. Liuterio evangelikų liuteronų bažnyčią, kurioje vyko vakarinės jaunimo pamaldos žvakių šviesoje. Giedojome giesmes, klausėmės Dievo žodžio skaitinių ir trumpo kun. J. Liorančio pamokslo. Po pamaldėlių grįžome atgal į Šilutės "Sandoros" namus. Iki vėlyvo vakaro užsitęsė pokalbiai, diskusijos, žaidimai.

Šeštadienio rytą pradėjome su malda ir giesmėmis bažnyčioje. Grįžę iš bažnyčios, sėdome pusryčiauti. Pavalgius prasidėjo seminaras. Jį vedė kun. J. Liorančas ir Jaunimo Centro pirmininkė R. Šulskienė. Po pietų sulaukėme svečio - Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupo M. Sabučio, kuris mums papasakojo mums daug naudingų dalykų seminaro tema „Tikslas“. Vyskupas mielai įsijungė į diskusijas, atsakinėjo į klausimus. Vakare visi vėl rinkomės bažnyčioje bendrai maldai ir giesmei. Grižę dar ilgai bendravome, žaidėme žaidimus.

Sekmadienio ryte visi seminaro dalyviai kartu su Šilutės parapijos nariais dalyvavo pamaldose, kurias vedė kun. J. Mišeikis ir J. Liorančas. Nuoširdžia giesme padėkojome Šilutės parapijai, Šilutės evangelikų liuteronų parapijos „ Sandorai“ ir Jaunimo Centrui. Po pamaldų atsisveikimome vieni su kitais ir išvažiavome į savo parapijas kupini įspūdžių, sustiprintu tikėjimu bei sutarę netrukus vėl susitikti.

Neringa Liutkevičiūtė