Archyvas - 2009

Tikėjimas mus vienija

Baltrušaičių pagrindinėje mokykloje vieną lapkričio savaitgalį buvo vykdomas projektas „Tikėjimas mus vienija, o ne skiria,“ kurį organizavo Tauragės M. Mažvydo evangelikų liuteronų parapijos jaunimo grupė (vadovas-evangelikų-liuteronų tikybos mokytojas K.Skausmenis) ir Tauragės rajono Baltrušaičių pagrindinės mokyklos mokytojai ir mokiniai (vadovė dir. pavaduotoja D. Latvaitienė).

Šiuo projektu buvo siekiama padėti jaunimui suvokti save kaip asmenybę, atsiskleisti bendrosioms žmogiškosioms savybėms ir suprasti krikščioniškas vertybes, jomis grįsti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą, ugdyti jaunimo pasitikėjimą Dievu, žmonėmis ir krikščioniškosios moralės nuostatomis.

Penktadienio vakare mokytojai ir mokiniai sugužėjo į Baltrušaičių pagrindinę mokyklą. Vadovai supažindino su projekto tikslais ir uždaviniais. Prie arbatos puodelio kiekvienas jaunuolis išsakė savo tikslą, kodėl dalyvauja projekte. Projekto dalyviams suteikta galimybė pažiūrėti ir aptarti kino filmą.

Uždegtos žvakutės mokinius pakvietė į vakarinę maldą. Skambant giesmėms, vaikai klausėsi Dievo Žodžio. Juos apgaubė šilti jausmai ir susikaupimas. Aptarę penktadienio vakarą, vaikai ruošėsi miegoti mokykloje.

Ankstyvas šeštadienio rytas prasidėjo mankšta. O kaip skanu visiems prie bendro stalo pusryčiauti, išgerti karštos arbatos ir draugiškai pasišnekučiuoti!

Tikybos mokytojas Karolis Skausmenis mokinius pakvietė susikaupti rytinei maldai. Dvasiškai praturtėję, mokiniai žaidė, diskutavo, atliko kūrybinius darbus, kurių metu pritaikė išgirstą medžiagą.

Projektas buvo surengtas todėl, kad vyrauja nusistatymas, jog jaunimui bažnyčioje nėra ką veikti, taip pat menkas žinojimas, kokią veiklą vykdo krikščioniškas jaunimas. Kiekvienos krikščioniškos konfesijos jaunimas atskirai vykdo savo veiklą, organizuoja maldos vakarus, tačiau bijo jungtis bendrai krikščioniškai jaunimo veiklai, todėl šis projektas buvo skirtas paneigti šį nusistatymą parodant, jog skirtingų krikščioniškų konfesijų jaunimas gali ir turi burtis bendrai krikščioniškai jaunimo veiklai.

Šis projektas mokiniams buvo naudingas todėl, kad jie suvoktų ar iš naujo atrastų gyvenimo prasmę, sustiprintų tikėjimą, tarpusavio bendrystę, burtųsi dar aktyvesnei bendrai jaunimo veiklai.

Savo atsiliepimuose mokiniai šiltai įvertino projektą, norėtų, kad tokių užsiėmimų mokykloje vyktų dažniau.

D. Latvaitienė,

Direktoriaus pavaduotoja