Archyvas

2010

Jaunimo seminaras Vilniaus parapijoje

LELB Jaunimo centro 2010 m. jaunimo seminarų ciklas gruodžio 10-12 d. užbaigtas Vilniuje. Paskutiniojo šių metų seminaro programa buvo ganėtinai skirtinga nei ankstesnių. Penktadienio pavakare suvažiavę į Vilniaus ev. liuteronų parapiją, įsikūrę „Sandoros“ patalpose ir pasivaikščioję po miestą, seminaro dalyviai rinkosi Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje į ansamblio „Adoremus“ (vad. Renata Moraitė) kalėdinių giesmių vakaro koncertą. Vėliau bendrauta prie ansambliečių paruoštų vaišių.

Fundamentalistas ar atsakingas pilietis? - Jaunimo konferencija Bosnijoje ir Hercegovinoje

Keliavimo džiaugsmų patirti lapkričio 28 - gruodžio 6 dienomis išsiruošė trys lietuviai: Ieva Kaknevičiūtė, Kristina Jurevičiūtė ir Merūnas Jukonis. Kelionės tikslas – Sarajeve vykstanti tarptautinė konferencija „Fundamentalistas ar atsakingas pilietis?“. Nauji žmonės, nauja šalis, naujas miestas bei naujos idėjos paliko bendrakeleivių mintyse bei atsiminimuose neišdildomų įspūdžių.

BIEN tarptautinis jaunimo pasitarimas Vilniuje

Lapkričio 5-7 dienomis Vilniaus ev. liuteronų parapijoje rinkosi Baltijos tarpkultūrinio ekumeninio tinklo – BIEN – atstovai. Pagrindinis susitikimo tikslas – aptarti vasarą Klaipėdoje vykusį BIEN festivalį ir artimiausią numatomą veiklą bei panagrinėti tinklo stiprinimo galimybes. Susitikime sulaukta dalyvių iš Estijos, Suomijos, Vokietijos ir Lietuvos. Reikia pažymėti, kad šįkart visi susitikimo dalyviai buvo liuteronai. Gausiausiai dalyvavo lietuviai – LELB Jaunimo centro atstovai iš Vilniaus, Kauno, Tauragės ir Kretingos. Pastarąjį kartą BIEN pasitarimas Vilniuje buvo surengtas 2002 m. rudenį.

Klaipėdoje – seminaras apie jaunimo organizacijų svarbą

LELB Jaunimo centro šių metų vasaros renginių maratoną pratęsė Klaipėdoje rugpjūčio 1-8 d. surengtas tarptautinis jaunimo seminaras, kurį organizavo Europos ekumeninė jaunimo taryba (EYCE). Su šia 1968 m., Pasaulio Bažnyčių Tarybai remiant, įkurta Europos krikščioniško jaunimo organizacija, glaudžiai bendradarbiaujančia su Pasaulio studentų krikščionių federacija (WSCF), Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugija ryšius užmezgė 1996 m. Nuo to laiko Lietuvos atstovai dalyvavo ne vienoje tarptautinėje šios organizacijos konferencijoje užsienyje, EYCE vadovai keletą kartų lankėsi Lietuvoje. 2008-2009 m. vilnietė Karolina Diliautė dalyvavo tarptautinėje EYCE renginių planuotojų komandoje, pernai lapkritį LELB Jaunimo centras į tarptautinę planuotojų komandą delegavo tauragiškį diakoną Karolį Skausmenį, kuris prisidėjo šių metų balandžio 18-25 d. Taline organizuojant jaunimo vadovų kursus apie kartų dialogą, o rugpjūtį EYCE seminaras pirmą kartą buvo surengtas Lietuvoje. Prieš tai tarptautinė seminaro planuotojų komanda Klaipėdoje apsilankė š.m. balandžio 9-11 d.

BIEN – sveiki atvykę į Klaipėdą!

Liepos 19 d. pavakare simbolinis senovinės patrankos šūvis istorinės Klaipėdos šv. Jono ev. liuteronų bažnyčios vietoje paskelbė dešimtojo BIEN jaunimo festivalio pradžią. Lietuvoje Baltijos jūrą supančių valstybių krikščioniškas jaunimas į kasmetinį vasaros festivalį rinkosi pirmą kartą. Dalis festivalio dalyvių Klaipėdą iš Vokietijos pasiekė senoviniais mediniais burlaiviais. 17.00 valandą festivalio dalyviai, Klaipėdos ev. liuteronų parapijos nariai, miestiečiai bei miesto svečiai rinkosi į ekumenines festivalio atidarymo pamaldas po atviru dangumi istorinėje šv. Jono ev. liuteronų bažnyčios vietoje Pylimo gatvėje. Pamaldas vedė Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, kun. Jonas Liorančas, kun. Reincholdas Moras, BIEN įkvėpėjas kun. Frank Engelbrecht (Hamburgas) ir Klaipėdos R. katalikų Marijos Taikos Karalienės parapijos kunigas Vilius Viktoravičius. Viliamės, jog ne itin tolimoje ateityje tikintieji čia rinksis atstatytoje ev. liuteronų bažnyčioje.

Batakiai – “draugystės sostinė”

Liepos pradžia – tai laikas, kada Batakių bažnyčios kieme tarsi grybai po lietaus išdygsta spalvingos palapinės ir oras prisipildo linksmo vaikų klegesio. Šiemet Tauragės ir Batakių liuteronų evangelikų parapijos stovyklautojus sukvietė jau vienuoliktąjį kartą.

Vanagai 2010

Šiemet Vanaguose praūžė jau tryliktoji vaikų ir jaunimo stovykla. Kur kas triukšmingesnė, kur kas karštesnė, kur kas linksmesnė ir kur kas brandesnė nei praėjusiosios. Taip daugelis sako po kiekvienos Vanagų stovyklos – kad šioji buvo pati geriausia!

Vasaros stovykla Černobylio vaikams

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Jaunimo centro rūpesčiu Kretingos rajone, „Vienkiemio“ sodyboje, stovyklavo ir ilsėjosi 38 vaikai iš Baltarusijos, Voloženo rajono, kurio gyventojai pripažinti nukentėjusiais nuo Černobylio atominės elektrinės avarijos.

Jaunimo seminaras kvietė į Žeimelį

Pirmąjį birželio savaitgalį visos LELB žvilgsnis buvo nukreiptas į šiaurės Lietuvoje Pakruojo rajono pakraštyje nuo XVI a. gyvuojančią Žeimelio evangelikų liuteronų parapiją. Birželio 5 d. čia pirmą kartą vyko kasmetinė evangeliška giesmių šventė, šiemet skirta net trims sukaktims – 15 metų LEBMS, 20 metų atkurtai Lietuvos nepriklausomybei ir 470 m. pirmajai Žeimelio ev. liuteronų bažnyčiai. Ir ne tik giesmių šventė. Birželio 4-5 dienomis Žeimelio parapijoje pirmą kartą surengtas LELB JC seminaras (antrasis šių metų jaunimo seminarų ciklo renginys) bei BIEN festivalio planavimo grupės pasitarimas. Jaunimas buvo svetingai priimtas Žeimelio vidurinėje mokykloje. Apie seminarą pasakoja dalyvė iš Klaipėdos parapijos.

Jaunimo pamaldos ir viešnagė Kretingoje

Saulėtą gegužės 22-osios rytą jaunimas iš Klaipėdos, Tauragės, Batakių, Jurbarko, Šilalės rinkosi į jaunimo pamaldas Kretingos evangelikų liuteronų bažnyčioje. Susitikę seniai matytus draugus, visi linksmai sugužėjome į bažnyčią, į kun. D. Petkūno ir kun. J. Liorančo laikytas pamaldas.

Liuteroniško jaunimo pavasaris Kretingoje

Balandžio 16 d. pavakare į Kretingą sugužėjo nemažas būrys jaunimo iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų parapijų. „Smagračio“ svečių namuose visi buvo svetingai priimti ir pavaišinti sočia vakariene. Parapijos namuose pradėtas šių metų LELB Jaunimo centro organizuojamų seminarų ciklas, pirmojo seminaro tema buvo „Martyno Liuterio katekizmas“.

BIEN jaunimo dienos Hamburge

Balandžio pabaigoje Hamburge, Vokietijoje, surengta kasmetinė „Europos savaitė“. Dalyvauti jos jaunimo programoje balandžio 22-25 d. Baltijos tarpkultūrinio ekumeninio tinklo (BIEN) vienijamą jaunimą iš įvairių valstybių pakvietė šv. Kotrynos ev. liuteronų parapija, kurioje kunigauja Frankas Engelbrechtas, BIEN iniciatorius.

Kartų dialogas - Jaunimo vadovų kursai Taline

Š. m. balandžio 18-25 dienomis Estijos sostinėje Taline vyko Europos ekumeninės jaunimo tarybos (EYCE) jaunimo vadovų kursai, kurių tema „Demokratija visiems!“ – jaunimo vadovų mokymai, skatinant skirtingų kartų dialogą. Prieš kursus buvo surinktas tarptautinis šių kursų planavimo komitetas. Komitetą sudarė šeši žmonės iš skirtingų valstybių. Rekomendavus LELB Jaunimo centrui, į komitetą buvo išrinktas ir Lietuvos ev. liuteronų jaunimo atstovas diak. Karolis Skausmenis.

Studentai iš Danijos lankė kolegas Vilniuje

Kovo 25-30 d. Vilniuje viešėjo grupė Aarhuso universiteto (Danija) teologijos studentų, kartu su jais atvyko ir Aarhuso universiteto bei Aarhuso verslo mokyklos kapelionai. Danai bendravo su kolegomis iš Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugijos, su kuriais vienija narystė Pasaulio studentų krikščionių federacijoje (WSCF), susitiko su LELB vyskupu Mindaugu Sabučiu ir naujuoju Vilniaus ev. liuteronų parapijos anglakalbės bendruomenės kunigu Jimu Kocheriu, lankėsi muziejuose, kultūros renginiuose, susipažino su kitomis krikščioniško jaunimo organizacijomis, sekmadienį dalyvavo pamaldose Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje. Šis apsilankymas turėtų sustiprinti dvišalę Danijos ir Lietuvos krikščioniškos studentijos bendrystę.

Projektas „Bendravimas „Be sienų“ Tauragės vaikų globos namuose „Šaltinėlis“

Projektas „Bendravimas „Be sienų“ buvo vykdomas Tauragės vaikų globos namuose „Šaltinėlis“ nuo sausio 19 dienos iki kovo 31 dienos. Šiuo projektu buvo siekiama padėti vaikams ir jaunimui suvokti save kaip asmenybę, padėti atsiskleisti bendrosioms žmogiškosioms savybėms ir atskleisti krikščioniškas vertybes, jomis grįsti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą, kviečiama užmegzti asmeninį ryšį su Dievu, ugdyti jaunimo pasitikėjimą Dievu, žmonėmis ir krikščioniškosios moralės nuostatomis, suprasti Dievo veikimą žmoguje, Bažnyčioje, Šventajame Rašte.

Šiemet BIEN festivalis kviečia į Lietuvą!

Š.m. kovo 5-7 dienomis Kretingoje lankėsi Baltijos tarpkultūrinio ekumeninio tinklo (BIEN) nariai iš Rusijos, Estijos, Lenkijos ir Vokietijos. Visi drauge aptarėme organizacinius klausimus dėl liepos 19-23 dienomis Klaipėdoje įvyksiančio jubiliejinio – dešimtojo tarptautinio ekumeninio jaunimo festivalio. LELB Jaunimo centrui tenka didelė atsakomybė organizuojant šį renginį.