Archyvas - 2010

Jaunimo pamaldos ir viešnagė Kretingoje

Gieda Kretingos meno mokyklos choras „Saulainė“

2010 Biželio mėn. 19 d.

Saulėtą gegužės 22-osios rytą jaunimas iš Klaipėdos, Tauragės, Batakių, Jurbarko, Šilalės rinkosi į jaunimo pamaldas Kretingos evangelikų liuteronų bažnyčioje. Susitikę seniai matytus draugus, visi linksmai sugužėjome į bažnyčią, į kun. D. Petkūno ir kun. J. Liorančo laikytas pamaldas.

Po pamaldėlių maloniai nustebino Kretingos meno mokyklos choras „Saulainė“. Vaikai atliko daugybę įvairių kūrinių – nuo giesmių iki lietuvių liaudies dainų. Po koncerto, pasistiprinę, pabendravę, apsilankėme Kretingos pranciškonų vienuolyne. Pamaldose dalyvavęs brolis Bernardas mielai sutiko aprodyti vienuolyną, papasakoti apie jo istoriją, veiklą, galėjome pamatyti seniausius veikiančius vargonus Lietuvoje bei dvarininkų Chodkevičių kriptą su sarkofagais, išgirdome įdomių pasakojimų iš paties brolio gyvenimo ir nemažai jo sukurtų eilėraščių. Po ekskursijos vienuolyne, neišsigandę staiga prapliupusio lietaus, patraukėme į Kretingos muziejų, Žiemos sodą. Apžiūrėję gausybę įvairių egzotiškų augalų ir mažuosius sodo gyventojus vėžliukus, keliavome į sodybą „Vienkiemis“ papietauti. Diena pralėkė bematant, tad gana greitai teko atsisveikinti su visais ir keliauti namo. Tikimės daugiau tokių smagių susitikimų ateityje ir dėkojame organizatoriams LELB Jaunimo centrui.

Julija Jokšaitė