Archyvas - 2010

Jaunimo seminaras Vilniaus parapijoje

2010 Gruodžio mėn. 31 d.

LELB Jaunimo centro 2010 m. jaunimo seminarų ciklas gruodžio 10-12 d. užbaigtas Vilniuje. Paskutiniojo šių metų seminaro programa buvo ganėtinai skirtinga nei ankstesnių. Penktadienio pavakare suvažiavę į Vilniaus ev. liuteronų parapiją, įsikūrę „Sandoros“ patalpose ir pasivaikščioję po miestą, seminaro dalyviai rinkosi Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje į ansamblio „Adoremus“ (vad. Renata Moraitė) kalėdinių giesmių vakaro koncertą. Vėliau bendrauta prie ansambliečių paruoštų vaišių.

Seminaro programa prasidėjo po vakarienės – „Sandoros“ salėje diakono Karolio Skausmenio laikytomis vakaro pamaldėlėmis. Po jų skirtingų parapijų jaunimui geriau susipažinti padėjo žaidimai. Kai kurie jaunuoliai LELB JC seminaruose dalyvauja jau ne pirmus metus, kai kuriems seminaras Vilniuje buvo pirmasis.

Šeštadienis prasidėjo ekumeniniu susitikimu. Lydimi LELB vyskupo Mindaugo Sabučio, seminaro dalyviai aplankė Vilniaus katalikų arkivyskupijos kuriją, kur juos priėmė kardinolas Audrys Juozas Bačkis ir Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis.

Po pietų ekskursiją po senamiestį surengė Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugijos pirmininkas Kęstutis Pulokas, seminaro dalyviai apžiūrėjo keletą skirtingų konfesijų bažnyčių. Pavakare visi vėl susirinko ev. liuteronų bažnyčioje, kur vyskupas M. Sabutis trumpai papasakojo parapijos istoriją, paaiškino liturginę bažnyčios pastato architektūrinių elementų reikšmę, atsakė į seminaro dalyvių klausimus. Po vyskupo paskaitos LELB JC valdybos pirmininkė Rūta Šulskienė visiems įteikė po simbolinę atminimo dovanėlę. Pavakarieniavę seminaro dalyviai skubėjo į Katedros aikštėje vykusią Kalėdų eglutės įžiebimo ceremoniją ir koncertą. Vakaras baigtas dienos aptarimu „Sandoros“ salėje.

Sekmadienį dalyvauta Vilniaus ev. liuteronų parapijos pamaldose, kurias laikė vysk. M. Sabutis ir diak. K. Skausmenis, giedojo Vilniaus moterų choras „Liepos“. Trys dienos Vilniuje praturtino jaunimą naujais įspūdžiais ir žiniomis, sustiprino tarpusavio bendrystę.

Kitais metais vėl numatomas keturių jaunimo seminarų ciklas, norintys priimti jaunimą savo parapijose, susisiekite su LELB Jaunimo centro valdyba.

 

Lietuvos evangelikų kelias“, 2010 Nr.3