Archyvas - 2010

Kartų dialogas - Jaunimo vadovų kursai Taline

Š. m. balandžio 18-25 dienomis Estijos sostinėje Taline vyko Europos ekumeninės jaunimo tarybos (EYCE) jaunimo vadovų kursai, kurių tema „Demokratija visiems!“ – jaunimo vadovų mokymai, skatinant skirtingų kartų dialogą. Prieš kursus buvo surinktas tarptautinis šių kursų planavimo komitetas. Komitetą sudarė šeši žmonės iš skirtingų valstybių. Rekomendavus LELB Jaunimo centrui, į komitetą buvo išrinktas ir Lietuvos ev. liuteronų jaunimo atstovas diak. Karolis Skausmenis.

Rengiantis balandžio mėnesio kursams, pirmasis šio komiteto plenarinis posėdis surengtas š. m. sausio 15-17 dienomis Taline. Posėdyje nuspręsta, jog pagrindinis mokymų tikslas – paskatinti jaunimą aktyviau dalyvauti priimant sprendimus ir prisiimti daugiau atsakomybės krikščioniško jaunimo veikloje. Kursai suteiktų jaunimui praktinių įgūdžių ir informacijos, jog jie turi pasidalyti konkrečiomis jaunimo veiklos idėjomis, informacija apie regioninio ir tarptautinio lygmens projektus. Šiandien, visuomenėje vykstant gausiems pokyčiams, kurie labai įtakoja kiekvieną žmogų (tiek jaunus, tiek ir vyresnio amžiaus krikščionis), o dar kai taip dažnai skamba žodis „krizė“, tenka priimti sprendimų pačiais įvairiausiais klausimais. Šiais mokymo kursais EYCE nori paskatinti kartų dialogo sudėtingų klausimų gvildenimą demokratinėse visuomenėse.

Antrasis parengiamasis plenarinis komiteto posėdis Taline surengtas savaitgalį prieš prasidedant kursams. Kaip ir nuspręsta per posėdžius, kursuose buvo apžvelgiama aktyvaus dalyvavimo visais lygiais svarba demokratinėje visuomenėje; analizuojami kartų skirtumai, poreikiai, bendradarbiavimas; buvo kuriamos idėjos, kaip jaunimas gali prisidėti, skatinant atsakingumą priimant sprendimus ir kartų solidarumą; dalyviams buvo pateikiamos konkrečios priemonės ir metodai, kurie būtų naudojami aktyviame kartų dialoge; buvo rengiami projektai ir diskutuojama, kaip juos įgyvendinti, kad tai pagerintų kartų dialogą ir socialinę atsakomybę.

Kursuose teorinę dalį siekiama suderinti su praktine patirtimi, jauni krikščionys raginami aktyviai dalyvauti, sprendžiant visuomenei aktualius klausimus, mokomasi abipusiai pagarbaus skirtingų kartų bendravimo. Pakankamai laiko skiriama aktyviam dalyvavimui dialoge, kuris leistų geriau suprasti demokratinėje visuomenėje vykstančius procesus. Tikslams ir uždaviniams įgyvendinti pasitelkiama įvairių metodų. Metodai apima paskaitas, vaidmenų žaidimus, kūrybiškus pristatymus, darbą mažose diskusijų grupelėse, taip pat mokymus, rengiant konkrečias programas, kurios turi būti įgyvendinamos namuose. Taip pat skatinama mokytis ir dalytis patirtimi, kuri labai svarbi tiek mokymo kursuose, tiek ir darbuose, kur dalyviai turi galimybę pasidalyti savo skirtinga patirtimi ir žiniomis.

Dėl po Islandijoje išsiveržusio ugnikalnio sutrikusio Europos oro eismo ir atšauktų skrydžių kursuose sulaukta 15 dalyvių iš užsienio (buvo laukiama 25): iš Suomijos, Rusijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Vokietijos, Belgijos, Rumunijos. Taip pat kursuose dalyvavo ir trys vietiniai Estijos ELB Jaunimo centro atstovai. Lietuvos atstovavimą sustiprino prie kursų prisijungusios vilnietės ev. reformatų jaunimo atstovės Simona Česnakaitė ir Gabrielė Vasiliauskaitė.

Visą savaitę kursų dalyviai klausė paskaitų ir pranešimų, dirbo grupėse, diskutavo, pristatinėjo savo šalių jaunimo organizacijas – kas ir kaip joje veikiama, kokie projektai vykdomi. Savaitės pabaigoje buvo kuriami projektai, kuriuos planuojama įgyvendinti grižus iš šių kursų. Kiekvienas vakaras taip pat turėjo savo programą: buvo tarptautinis banketas, kuriame visi dalyviai pristatinėjo savo valstybes, kas joms būdinga, vyko maisto degustacijos, buvo žaidžiami žaidimai; kitas vakaras buvo skirtas kursų „šeimininkams“ estams – jie pristatė savo šalį, buvo surengta ekskursija po Talino senamiestį, žiūrėtas filmas.

Visa savaitė buvo kupina veiklos, darbų, grupinių bei individualių užsiėmimų, labai naudingų kiekvienam dalyviui. Kursai buvo puiki galimybė visiems dalyviams pasidalyti patirtimi ir žiniomis, susipažinti su kitų šalių jaunimu, įgyti naujų idėjų.

O artimiausi EYCE kursai vasarą vyks Lietuvoje. Rugpjūčio 1-8 d. Klaipėdoje rengiamas jaunimo seminaras „Jaunimo organizacijų vaidmuo ir galimybės ekonominės krizės sąlygomis”. Laukiame dalyvių iš toli ir iš arti!

Diak. Karolis Skausmenis