Archyvas - 2010

Klaipėdoje – seminaras apie jaunimo organizacijų svarbą

2010 Lapkričio mėn. 22 d.

LELB Jaunimo centro šių metų vasaros renginių maratoną pratęsė Klaipėdoje rugpjūčio 1-8 d. surengtas tarptautinis jaunimo seminaras, kurį organizavo Europos ekumeninė jaunimo taryba (EYCE). Su šia 1968 m., Pasaulio Bažnyčių Tarybai remiant, įkurta Europos krikščioniško jaunimo organizacija, glaudžiai bendradarbiaujančia su Pasaulio studentų krikščionių federacija (WSCF), Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugija ryšius užmezgė 1996 m. Nuo to laiko Lietuvos atstovai dalyvavo ne vienoje tarptautinėje šios organizacijos konferencijoje užsienyje, EYCE vadovai keletą kartų lankėsi Lietuvoje. 2008-2009 m. vilnietė Karolina Diliautė dalyvavo tarptautinėje EYCE renginių planuotojų komandoje, pernai lapkritį LELB Jaunimo centras į tarptautinę planuotojų komandą delegavo tauragiškį diakoną Karolį Skausmenį, kuris prisidėjo šių metų balandžio 18-25 d. Taline organizuojant jaunimo vadovų kursus apie kartų dialogą, o rugpjūtį EYCE seminaras pirmą kartą buvo surengtas Lietuvoje. Prieš tai tarptautinė seminaro planuotojų komanda Klaipėdoje apsilankė š.m. balandžio 9-11 d.

Klaipėdoje surengto seminaro tema – „Jaunimo organizacijų vaidmuo ir galimybės ekonominės krizės sąlygomis“. Seminaro organizatoriai atvyko jau liepos 30 d., sekmadienio, rugpjūčio 1 d., rytą dalyvavo pamaldose Klaipėdos ev. liuteronų bažnyčioje. Nors tai nebuvo planuota iš anksto, kun. Romualdo Liachavičiaus pamokslas apie talentus, pagal Mt 25,14-30, itin derėjo su seminaro tema ir tapo savotiška jo įžanga.

Vakarop „Lūgnės“ viešbutyje susirinko visi dvidešimt keturi seminaro dalyviai: iš Latvijos, Vokietijos, Islandijos, Čekijos, Rumunijos, Prancūzijos, Bulgarijos, Kroatijos, Makedonijos, Baltarusijos, Armėnijos ir netgi tolimosios Brazilijos (dar viena Pietų Amerikos – Kolumbijos – atstovė, deja, nespėjo gauti Lietuvos vizos). Platus buvo ir atstovautas krikščioniškų tradicijų spektras – liuteronų, reformatų, baptistų, Romos katalikų, ortodoksų, armėnų apaštališkosios bažnyčios. Prie kiekvienos jų prisiliesti visi galėjo kasdien skirtingų konfesijų dalyvių rengtose ryto ir vakaro pamaldėlėse. O savo šalis, kaip įprasta tokiuose renginiuose, per tradicinį maistą, gėrimus, dainas, žaidimus bei vaizdus visi dalyviai pristatė kultūrinėje vakaronėje. Žinoma, seminaro šeimininkės Lietuvos pristatymui buvo skirtas atskiras vakaras, o ir kitomis dienomis, ištaikę laiko per pertraukas, dalyviai skubėjo pasidairyti po Klaipėdos senamiestį, išsimaudyti Baltijos jūroje. Viso seminaro kulminacija dalyviai pavadino ketvirtadienio išvyką, kurios metu temos nagrinėjimas buvo suderintas su kultūrine programa. Pirmoje dienos pusėje viešėta Kretingoje, čia seminaro dalyviai susitiko su LELB Jaunimo centro valdybos pirmininke Rūta Šulskiene, apžiūrėjo renovuojamą Kretingos ev. liuteronų bažnyčią ir parapijos namus. Kretingos „Sandoros“ pirmininkas Arūnas Šulskis supažindino su Kretingos diakoninio centro projektu, kuriame drauge su „Sandora“ dalyvauja LELB JC bei LEBMS, seminaro dalyviai apžiūrėjo atliktus centro statybų darbus, domėjosi tolesne vizija. Paskui buvo aplankyta Kretingos katalikų bažnyčia, jos klebonas br. Linas Vodopjanovas OFM papasakojo apie Kretingos pranciškonų vykdomą veiklą, bendruomenės istoriją, aprodė po bažnyčia įrengtą didikų Chodkevičių kriptą. Po pietų lankytasi Neringoje, apžiūrėta Juodkrantė ir Nida, ypač didelį įspūdį dalyviams paliko kopos, daugelis džiaugėsi galimybe valandėlę atsipūsti paplūdimyje.

Seminaro dienotvarkė buvo intensyvi, neleidžianti nė vienam dalyviui likti nuošalyje. Kiekvieną dieną vyko diskusijos ir darbas grupėse, vėliau jų apibendrinimas būdavo pateikiamas visiems seminaro dalyviams. Ypač gyvai visus įtraukė vaidmenų žaidimai: pvz., dalyviai buvo suskirstyti į darbdavių konfederacijos, miesto savivaldybės, profesinių sąjungų ir nevyriausybinių jaunimo organizacijų komandas, kiekviena jų gavo konkrečią užduotį, o visos drauge turėjo rasti bendrą pateiktos problemos sprendimo būdą. Skirtingo ekonominio pajėgumo valstybių galimybes ir bendradarbiavimo pranašumus įžvelgti (bei dar kartą pagalvoti apie Mt 25,14-30 talentų palyginimą) dalyviai galėjo žaisdami stalo žaidimą „Monochomie“ – specialiai seminarui modifikuotą daugeliui pažįstamo „Monopolio“ variantą. Mąstymo stereotipus atskleisti buvo pasitelktas improvizuotas vaidinimas apie skirtingų socialinių sluoksnių žmonių bendravimą viešose vietose bei šeimoje.

Teorinę seminaro dalį vedė kviestiniai lektoriai. Žinomas Latvijoje ekonomistas, keleto kompanijų įkūrėjas ir bendrasavininkis, Latvijos universiteto ekonomikos doktorantas Jānis Ošlejs pateikė istorinę Europos ekonominės situacijos apžvalgą, savo paskaitą jis iliustravo konkrečiais ekonominio neteisingumo priežasčių ir padarinių pavyzdžiais bei pamąstymais apie Europos Sąjungos vaidmenį dabartinėje situacijoje. Buvęs EYCE generalinis sekretorius, šiuo metu kunigaujantis nedidelėje parapijoje Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje, vakarų Vokietijoje, Daniel Müller į ekonominio neteisingumo aspektus pažvelgė iš teologinės perspektyvos bei pasidalijo patirtimi, kaip bažnyčios ir konkrečiai krikščioniškas jaunimas gali imtis veiklos įvairiuose europinių struktūrų lygmenyse. Apie praktinį jaunimo organizacijų lėšų valdymą bei finansų paieškų galimybes kalbėjo buvęs EYCE iždininkas Paul Welch iš Didžiosios Britanijos, šiuo metu dirbantis istorijos ir tikybos mokytoju Durhame. Abiem pastariesiems lektoriams seminaras Klaipėdoje buvo pirmas susitikimas su EYCE po kelerių metų pertraukos, jie nudžiugo čia išvydę keletą senų pažįstamų, pasidžiaugė matydami, kad organizacija toliau sėkmingai gyvuoja. Beje, Paului Lietuvoje yra tekę lankytis ir anksčiau, pastarąjį kartą prieš aštuonerius metus – tada Kretingos ev. liuteronų parapijoje jis vedė anglų kalbos kursus pagal Lingua Franca projektą.

Savaitė Klaipėdoje visus dalyvius praturtino žiniomis, naujomis pažintimis, suteikė įkvėpimo tolesnei veiklai tiek savose šalyse, tiek tarptautinių jaunimo organizacijų lygmeniu. Vienintelis dalykas, dėl kurio verta apgailestauti – kad galimybe dalyvauti seminare nepasinaudojo daugiau Lietuvos jaunimo. Juk tai puiki proga pabendrauti su bendraamžiais krikščionimis iš kitų šalių, plėsti akiratį, plačiau susipažinti su visiems bendrais iššūkiais, idant nevirtume savose sultyse ir nevengtume imtis savarankiškos atsakomybės savoje aplinkoje.

Kęstutis Pulokas

Nuotraukos autoriaus

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2010 Nr.2