Archyvas - 2010

Liuteroniško jaunimo pavasaris Kretingoje

2010 Gegužės mėn. 20 d.

Balandžio 16 d. pavakare į Kretingą sugužėjo nemažas būrys jaunimo iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų parapijų. „Smagračio“ svečių namuose visi buvo svetingai priimti ir pavaišinti sočia vakariene. Parapijos namuose pradėtas šių metų LELB Jaunimo centro organizuojamų seminarų ciklas, pirmojo seminaro tema buvo „Martyno Liuterio katekizmas“.

Šia tema pirmąją seminaro paskaitą skaitė LELB vyskupas Mindaugas Sabutis. Po paskaitos dalyviai vyskupui pažėrė daugybę jiems rūpimų klausimų. Laikas bėgte bėgo. Tyloje susikaupę keliavome į bažnytėlę baigti dieną vakaro malda, kurią vedė vyskupas M.Sabutis. Vakaro maldos metu giedojome Taize giesmes, pritariant kamerinio ansamblio „Lyra“ pianistės Ritos Retkienės muzikavimui. Maldos vakarą puošė ir sielą gaivino „Lyros“ atliekami muzikiniai kūriniai ir eilės, kurias skaitė mokytoja Raimonda Kučiauskienė.

Saulėtas šeštadienio rytas prasidėjo malda, kurią jaunimas vedė savarankiškai, be vadovų pagalbos. Seminaro dalyviai nekantraudami laukė išsamių kun. dr. Charleso Evansono paskaitų. Kun. Ch.Evansonas jaunimą su Martyno Liuterio katekizmu supažindino gausiai ir įdomiai cituodamas Šv. Raštą.

Pavakariu kun. Jonas Liorančas išradingai pravedė Biblijos valandėlę. Po įtemptos dienos vakaras žaidžiant žaidimus ir linksmai bendraujant pralėkė nepastebimai.

Sekmadienio rytą seminaro dalyviai užpildė seminaro įvertinimo anketas, aptarė praėjusias dienas ir išsakė savo pageidavimus būsimiems seminarams: kokios temos juos domina, ką jie norėtų išgirsti iš lektorių. Į tai bus atsižvelgta rengiant tolesnius seminarus. Taip pat jaunimas gavo ir namų užduotis. Seminarą užbaigėme pamaldomis Kretingos ev. liuteronų bažnyčioje, kurias laikė kun. dr. Darius Petkūnas.

Jau visai netrukus vėl susitiksime Kretingoje! Kviečiame į jaunimo pamaldas, kurios įvyks gegužės 22 d. 12.00 val. Po pamaldų lankysimės Kretingos pranciškonų vienuolyne ir „Žiemos sode“. Mielai laukiame visų atvykstant į Kretingą.

Rūta Šulskienė