Archyvas - 2010

Projektas „Bendravimas „Be sienų“ Tauragės vaikų globos namuose „Šaltinėlis“

Projektas „Bendravimas „Be sienų“ buvo vykdomas Tauragės vaikų globos namuose „Šaltinėlis“ nuo sausio 19 dienos iki kovo 31 dienos. Šiuo projektu buvo siekiama padėti vaikams ir jaunimui suvokti save kaip asmenybę, padėti atsiskleisti bendrosioms žmogiškosioms savybėms ir atskleisti krikščioniškas vertybes, jomis grįsti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą, kviečiama užmegzti asmeninį ryšį su Dievu, ugdyti jaunimo pasitikėjimą Dievu, žmonėmis ir krikščioniškosios moralės nuostatomis, suprasti Dievo veikimą žmoguje, Bažnyčioje, Šventajame Rašte.

Teminiai užsiėmimai buvo patys įvairiausi – buvo piešiama, klausomasi muzikos, žiūrimi filmai, atliekami įvairiausi kūrybiniai darbai, kurie buvo susiję su kiekvieno užsiėmimo tema - Pagal kiekvieno užsiėmimo temą buvo atskiros užduotys vaikams ir jaunimui, - buvo daromas plakatas su projekto pavadinimu, nagrinėjama dėl ko Dievas myli kiekvieną iš mūsų. Vaikams buvo duoti dideli lapai, spalvinimo priemonės, klijai ir spalvoti lapai. Iš didelės krūvos žurnalų reikėjo iškirpti žodžius, frazes, įvairių žmonių nuotraukas, aišku susijusias su tema, taip pat buvo duota nuspalvinti piešinius su Biblijos istorijomis, paaiškinant šias istorijas, tai padarius vaikams buvo duota tolimesne užduotis, ant iškirpto ir suklijuoto didžiulio lapo (tai buvo kokie kaip du ar trys A3 didžio lapai, tik ne paprasti labai, o tapetas) nuspalvintus piešinėlius su Bibliniais personažais, istorijomis ir iš laikraščių iškirptomis iškarpomis, tai reikėjo viska tvarkingai suklijuoti ant didžiulio tapeto. Taip pat buvo kalbama apie tarpusavio bendravimą, susižavėjimą, meilę, smurtą, patyčias, kada ir kur patiriama tai, kaip reikia spręsti, dėl ko nereikia muštis, atimti sau gyvybės, taip pat per projektą buvo paliestos Biblijinės istorijos, apie Jėzų, dėl ko Dievas mus sukūrė, ką reiškia Kalėdos, Velykos ir t.t. Paskutinio užsiėmimo metu visi drauge valgėme tortą, pasidalijome mintimis, patyrimais, kas buvo išmokta viso šio projekto metu. Vaikams buvo įteiktos dovanėlės už tai, kad dalyvavo projekte. Vaikai ir jaunimas labai džiaugiasi šiuo projektu, nes jie suvokė tikėjimo svarbą jauno krikščionio gyvenime, reiškia pagarbą kitam žmogui, jaučia atsakomybę, mokosi tartis, atleisti, draugauti, kultūringai bendrauti, neįžeidinėti kitų, nesityčioti, nesmurtauti, išmoko kartu spręsti iškilusias problemas. Apibūdina ir apibrėžia kokie pavojai gresia krikščioniškam jaunimui šiuolaikiniame pasaulyje, nurodo priežastis ir padarinius krikščioniško jaunimo bendravimo nesutarimuose bei apibūdina jaunimo bendravimo santykius.
Diakonas Karolis Skausmenis